Workshop PWCo bij Thuis in Limburg

Op 25 januari heeft PWCo een workshop verzorgd voor de 13 woningcorporaties die zijn aangesloten bij Thuis in Limburg (TiL). Voorafgaand aan de workshop heeft PWCo in samenwerking met TiL een enquête opgesteld om inzicht te krijgen in de wensen omtrent de managementinformatie en de beschikbare -tools vanuit TiL.

 

Doelstelling

Wensen en behoeftes inventariseren omtrent managementinformatie en tools

Oplossing

Enquête, workshop en consultancy

Resultaat

Inzicht in situatie en mogelijkheid tot verbeteren van dienstverleningen

“TiL kan middels de resultaten van dit onderzoek haar dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de aangesloten woningcorporaties”

Jan Kerckhoffs, Manager

Jan Kerckhoffs

Manager