Iedereen doet mee!

Iedereen doet mee!

PWCo heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Zo vinden wij dat iedereen mee moet kunnen doen in het maatschappelijk proces. Vandaar dat wij Pōur omarmen.

Pōur is een Nederlands merk dat circulair design creëert met herwonnen grondstoffen. Pōur weerlegt het concept van afval. Pōur wil mensen inspireren om hernieuwbare materialen een onderdeel van hun leven te laten worden. Pōur maakt een transitie zichtbaar van TAKE – MAKE – WASTE naar urban mining. De materialen van Pōur hebben al een leven meegemaakt. Werkkleding, ooit gebruikt om bruggen te bouwen en straten aan te leggen, vindt een nieuwe toepassing in producten. De materialen dragen hun geschiedenis mee in hun nieuw design. PWCo ondersteunt Pōur door haar kennis van BI in te zetten voor dashboard oplossingen die de circulaire economie bevorderen.

Tijdens het CorporatiePlein op 27 september geeft PWCo verschillende designer tassen van Pōur weg aan de eerste bezoekers op stand 21. Deze tassen zijn met eer in Nederland circulair gemaakt, door mensen met een bijzondere plek op de arbeidsmarkt. Wilt u een van deze tassen bemachtigen? Aarzel dan niet en bezoek ons snel, want op = op! Ook verloot PWCo een waardebon van €100,- op stand 21. Deze waardebon kan gebruikt worden om via de webshop van Pōur aankopen te doen. Bezoek onze stand, lever je visitekaartje in en hoor aan het einde van de dag of jij degene bent die de unieke tassen van Pōur in ontvangst mag nemen!

Wilt u meer weten over Pōur, bezoek dan de website: www.Pourproduct.com.
Wilt u meer weten over de oplossingen van PWCo? Bezoek ons op stand nummer 21.

Inspireren en uitdagen

De vakanties zijn begonnen. Graag blikken we even terug op het afgelopen studiejaar, waarin net als in voorgaande jaren weer een grote groep stagiaires zich op een uitgebreid scala aan onderwerpen heeft gestort. Ponthus, FBBasic en Mediatastisch, met al hun samenwerkingsverbanden, dagen elk semester nieuwe stagiaires en afstudeerders, -WO, HBO en MBO- uit om onderwerpen uit te diepen en te ontwikkelen. Dat gebeurt allemaal aan onze (Circularity) Campus in Sittard. Creëren van innovatie en werkgelegenheid is hierbij de leidraad. Jonge mensen en ervaren rotten nieuwsgierig maken, uitdagen en verder helpen in de ontwikkeling!

Een greep uit de onderwerpen die het afgelopen studiejaar door zo’n 18 studenten zijn uitgewerkt (vijf van hen waren afstudeerders).

Op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid is een E-Learning tool ontwikkeld en inmiddels in gebruik bij klanten. Voor onze applicaties ter ondersteuning van de circulaire economie zijn nieuwe (business)concepten, maar ook nieuwe en aanvullende software ontwikkeld zoals C_passport®, C_bank en C_reverse, producten van ons dochterbedrijf Cirmar.

Tal van dashboard tools zijn bedacht en doorontwikkeld, voor de vastgoedmarkt, voor Duurzame Inzetbaarheid (SID), maar ook voor de koppeling van duurzaamheids-KPI’s aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (C_dashboard®), inclusief de praktische toepassing bij klanten.

Een groep studenten heeft zich mogen uitleven op een aantal bijzondere website uitdagingen. Zo hebben zij voor verschillende klanten uiteenlopende websites en webshops met diverse functionaliteiten gecreëerd en is er tot slot een site voor vraag en aanbod van ICT-projecten in ontwikkeling.

Een ander team heeft een prototype van een Blockchain voor de identificatie van herwonnen grondstoffen ontwikkeld. Daarnaast is er ook een business case uitgewerkt voor het herwinnen van textielvezels voor een vervolgtoepassing in plaatmateriaal.

Uiteraard is er tegelijkertijd gewerkt aan de fundamenten van de organisaties, zoals diverse informatieanalyses, inweven van GDPR en het inregelen en borgen van internal control voor de dashboards.

Romy heeft gewerkt aan het inzichtelijk maken en verankeren van bedrijfs- en informatieprocessen van de klant, als basis om tot verdere stappen te komen. Zij is inmiddels ons team komen versterken.

“Ponthus daagt je uit om het beste uit jezelf te halen en daarnaast het beste resultaat voor de klant te realiseren” – Romy Posthuma

Marko heeft de implementatie van een E-Learning tool succesvol bij een klant geïmplementeerd en is ook toegetreden tot het team.

“Bij Ponthus kies je zelf een passende stageopdracht bij een klant. Zo leer je de praktijk pas écht kennen” – Marko Pavic

We blikken terug op een fantastische samenwerking met onze opleidingspartners en zien uit naar het komend studiejaar wanneer wederom 9 stagiaires staan te popelen om te mogen starten.

Voor iedereen die heeft bijgedragen aan al deze successen een fantastische zomervakantie toegewenst! Daarnaast wensen wij onze studenten veel succes bij het vervolg van de studies of het starten met een baan. We zijn trots om te mogen aankondigen dat we vijf van deze studenten mogen verwelkomen als collega’s! Zo geven we inhoud aan onze leidraad: het creëren van innovatie en werkgelegenheid!

CorporatiePlein 27-09

CorporatiePlein 27-09

Op donderdag 27 september viert CorporatiePlein alweer haar achtste verjaardag.
De bedrijfsvoering, ICT en innovatiebeurs voor woningcorporaties heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot hèt kennisevenement voor corporatieprofessionals.
Het thema van dit jaar: Bedrijfsvoering van de toekomst.

Ook PWCo is dit jaar met een stand aanwezig.
PWCo creëert inzicht en zodoende waarde voor woningcorporaties door het aanbieden van haar consultancy en dashboardoplossingen.
Hierbij is de strategie van de klant het vertrekpunt en worden de wensen van de klant gerealiseerd middels maatwerk.
PWCo draagt bij aan een betrouwbare, eenduidige informatievoorziening waardoor alle organisatielagen de juiste management- en stuurinformatie realtime ter beschikking hebben.
Hierdoor krijgt u het integrale inzicht dat de voorspelbaarheid van de benutting van uw assets vergroot.
Meer informatie over de dashboardoplossingen vindt u HIER.

Tijdens het CorporatiePlein zal PWCo verschillende Kennissessies verzorgen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in de vastgoedsector.
Zo zal er tijd worden besteed aan wat er daadwerkelijk nodig is om met Power BI aan de slag te kunnen gaan.
Daarnaast wordt bewezen hoe het Skills Intelligence Dashboard HR kan ondersteunen bij reorganisaties en fusies.
Vervolgens wordt aangetoond wat de toegevoegde waarde van Process Mining binnen woningcorporaties is.
Tot slot wordt de link tussen informatie en communicatie toegelicht en wat voor invloed dit heeft op crisiscommunicatie en reputatie.

Relatiedag PWCo

Relatiedag PWCo

Ponthus Wolfs Consultancy (PWCo) is al enkele jaren actief in de woningcorporatiemarkt en streeft ernaar om dé Business Intelligence partner te zijn voor alle woningcorporaties in Nederland. PWCo heeft in deze jaren vele relaties opgebouwd en daarnaast bekende woningcorporaties aan haar klantenportfolio mogen toevoegen. Om deze relaties en klanten te bedanken voor de samenwerking en mogelijk nieuwe samenwerkingen te creëren, heeft er op 12 juni een eerste Relatiedag plaatsgevonden.

De locatie van het evenement was de Koninklijke Industrieele Groote Club, dé sociëteit en businessclub van Amsterdam. In dit prachtige pand werden door een drietal sprekers uit het werkveld, interessante en actuele onderwerpen toegelicht aan de relaties van PWCo.

De Relatiedag stond in het teken van Business Intelligence en hoe dit tot toegevoegde waarde leidt bij woningcorporaties. Allereerst vertelde prof. dr. Toni Sfirtsis over de duidelijke verandering binnen bedrijven op het gebied van data en hoe dit binnen organisaties succesvol ingezet kan worden. Hoe wordt een organisatie ‘Data Driven’ en waarom is dit van belang.

Vervolgens sprak Koen van Tankeren, Directeur Strategie en Advies bij Sabel Communicatie, over hoe een sterke informatiepositie zelfs proactief benut kan worden vanuit het oogpunt van reputatie en om te gebruiken voor verantwoordingsvragen. Zo werden onderwerpen als crisiscommunicatie en imago besproken en hoe actuele en correcte informatie hier een cruciale rol in speelt.

Tot slot vertelde Peter Gispen, Manager Planning & Control van woningcorporatie Rochdale, over de toegevoegde waarde die Business Intelligence heeft geleverd. Hierbij was het van belang om nauw samen te werken. De inzichten die afkomstig waren uit de samenwerking leidde tot nieuwe vragen en wensen omtrent informatievoorziening. Het traject is een continu proces van ontdekken en aanpakken.

Na het interessante programma werd er een rondleiding verzorgd door de directeur van de Koninklijke Industrieele Groote Club. Hierbij werden alle klassieke zalen bezocht en werd van verleden tot toekomst gesproken over dit historische, monumentale pand omgeven door rijke kunst en cultuur.

Het evenement werd afgesloten met een netwerkborrel waar de bezoekers nieuwe relaties zijn aangegaan.

PWCo kijkt zeer positief terug op deze eerste geslaagde Relatiedag.
We willen alle relaties bedanken voor het bezoek en gaan in de toekomst nog meer succesvolle evenementen organiseren.

PWCo presenteert tijdens CorporatieGids LIVE Kennisdag

PWCo presenteert tijdens CorporatieGids LIVE Kennisdag

Vorige week heeft Ponthus Wolfs Consultancy (PWCo) gesproken op de vijfde editie van de CorporatieGids LIVE Kennisdag 2018! Een recordaantal bezoekers had hier de keus uit meer dan veertig kennissessies van leveranciers en adviseurs uit de sector, van de vakgebieden Onderhoud/Vastgoed, Wonen, Financiën, Communicatie, Bedrijfsvoering en ICT.

Collega’s Ruud van Cruchten en Colin van Gulik waren namens PWCo aanwezig. Aan de hand van een presentatie met praktijkvoorbeelden hebben zij de geïnteresseerden ingelicht over de mogelijkheden van Process Mining voor woningcorporaties.

Process Mining is ontstaan omdat organisaties steeds meer behoefte hebben aan inzicht in de werkelijke uitvoer van hun bedrijfsprocessen. Niet alleen vanuit de markt worden organisaties gedwongen efficiënter te werken, maar ook vanuit overheden zorgen wet- en regelgeving ervoor dat organisaties meer inzicht nodig hebben in de compliance van hun processen. Process Mining is het visualiseren en monitoren van de werkelijke uitvoer van processen op basis van data. Inzicht hierin kan de efficiency van bedrijven verhogen.

PWCo kan hier een bijdrage aan leveren door te begeleiden in software implementatie, trainingen te verzorgen en Process Mining als dienst in te zetten. Daarnaast kan PWCo dashboards op maat leveren.

PWCo wenst middels haar producten en diensten inzicht en waarde te creëren voor woningcorporaties en zodoende dé Business Partner te worden op het gebied van Information Technology en Business Intelligence.

PWCo wilt alle bezoekers bedanken voor de komst en CorporatieGids bedanken voor de organisatie.

CorporatieGids LIVE Kennisdag – Process Mining

CorporatieGids LIVE Kennisdag – Process Mining

Woningcorporaties barsten van de managementinformatie en andere rapportages die inzicht geven in hoe de bedrijfsprocessen en afdelingen presteren. Maar geven deze rapportages ook inzicht in hoe uw processen in werkelijkheid worden uitgevoerd? Met andere woorden, komt de realiteit overeen met uw beschreven processen? Vaak blijkt namelijk dat de feitelijke uitvoer van processen afwijkt van het ontworpen proces. Huidige rapportage en data-analyse technieken geven echter geen, of niet voldoende, inzicht in hoe het proces wordt uitgevoerd, alleen wat het resultaat ervan is.

De uitkomst: Process Mining. Process Mining is een relatief nieuwe data-analyse techniek die op basis van log-data uit uw informatiesystemen processen visualiseert en zo inzicht geeft in de werkelijke uitvoer, performance en compliance van uw processen.

Hoe past Process Mining binnen uw huidige informatievoorziening? Wij beantwoorden deze vraag graag tijdens de CorporatieGids LIVE Kennisdag op 12 april in Expo Houten middels een interessante presentatie en demo! Wij spreken deze dag om 12:00 uur. Bent u erbij?