Datastrategie

Datastrategie

Elke corporatie heeft diverse beleidsstukken, zoals onder andere het ondernemingsplan, de vastgoedstrategie, het huurbeleid en het I&A beleid. De corporatie wordt bestuurd en gestuurd vanuit deze strategieën en beleid. Om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van diverse softwareapplicaties en kantoorautomatisering. Hierin registreert de organisatie alle data die nodig is om sturing te geven aan de bedrijfsprocessen en verantwoording af te leggen die ertoe doet. Het is van belang om de business strategie te vertalen naar een digitale (IT) strategie. Door deze twee op elkaar af te stemmen, wordt business en IT alignment gerealiseerd. De overkoepelende factoren in deze strategie zijn organisatie, processen en systemen.

Voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen wordt data steeds belangrijker. Data wordt steeds meer als asset gezien. Hierdoor neemt het belang van een datastrategie en de behoefte hieraan toe. De datastrategie zorgt ervoor dat de bedrijfsdoelen en resultaten met de juiste inzet van data kunnen worden gerealiseerd. Het belang van data en de verantwoordelijkheid voor de data zou een aandachtspunt moeten zijn voor iedereen die data verwerkt en data als informatie gebruikt.

Het ontwikkelen van een datastrategie is een onderdeel van de digitale strategie. De digitale strategie bestaat uit een zestal dimensies; te weten klanten, strategie, technologie, operatie, organisatie en data. Al deze dimensies spelen een even belangrijke rol in het geheel.

Wilt u meer weten over de datastrategie? We vertellen u hier graag meer over.

Conversie dashboard

Conversie dashboard

De overgang naar een nieuw systeem of een nieuwe versie van een systeem brengt veel uitdagingen met zich mee. Hoe weet je nu zeker dat alle data van de oude versie overeenkomst met de data de nieuwe versie? En als er verschillen zijn ontstaan, hoe weet je dan waar deze verschillen vandaan komen? Je wilt snel kunnen constateren waar de fout vandaan komt, en direct oplossen. In het conversie dashboard worden de gegevens van de oude versie vergeleken met de nieuwe versie. In het dashboard worden de verschillen weergegeven tot op detailniveau. 

Er kan altijd iets mis gaan in de overgang van systemen en het is van cruciaal belang om tijdig inzicht te krijgen in wat er is veranderd en waarom. Voor de overgang bepaal je de kritieke velden van diverse onderwerpen bij de conversie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het adres en de postcode van een verhuureenheid, de huurprijzen en de saldi van de huurders. Hier wordt een foutmarge aan toegekend. Op deze kritieke velden wordt vervolgens de mate van succes van de conversie bekeken. De kritieke velden zijn je uitgangspunt voor je conversie controle: hiermee bepaal je wat je gaat controleren en hoeveel foutmarge je bij deze velden gaat hanteren. 

Stel je hebt 6.000 eenheden, daar mag de postcode van maximaal 20 eenheden afwijken na de conversie. Dit kan eventueel na de conversie eenvoudig en snel opgelost worden. 

In het conversiedashboard worden de gegevens van het oude systeem vergeleken met het nieuwe systeem. In het dashboard worden de verschillen weergegeven. Per onderwerp kun je aangeven of je de wijziging accepteert. Je ziet de verschillen tot op detailniveau. 

Zodoende kan de deelwaarneming 100% uitgevoerd worden op de kritieke velden zoals benoemd door de corporatie. Alle velden en regels kunnen worden gecontroleerd. Door het blootleggen van de verschillen op het laagste niveau, kan er op een simpele manier ingespeeld worden op de eventuele fouten bij de conversie. De verantwoordelijke kan zelfstandig met de nieuwe inzichten aan de slag om de benodigde aanpassingen te realiseren. Hierdoor wordt de datakwaliteit geoptimaliseerd. 

Niets is immers zo vervelend om op basis van foutieve data acties uit te voeren. 

PWCo lanceert de Rapp

PWCo lanceert de Rapp

Is ook uw corporatie veel kostbare tijd kwijt aan het samenstellen en genereren van uw periodieke rapportages?
Vindt u ook dat in uw organisatie veel energie verloren gaat aan het verzamelen van de juiste data, het maken van grafieken en het samenstellen van de kwartaal- en maandrapportages?
Zou u ook niet graag meer tijd willen spenderen aan analyses en sturing van uw resultaten?

PWCo ziet veel corporaties worstelen met het effectief en efficiënt opleveren van de periodieke rapportages. Daarnaast worden nog veel Excels bijgehouden met cijfers die niet uit de primaire systemen komen, maar waar wel over wordt gerapporteerd. 

De three lines of defence (TLOD) is een controlemethode die steeds meer op de agenda’s staat van corporaties. TLOD betekent dat in de eerste plaats het lijnmanagement verantwoordelijk is voor (het presenteren) van hun deel van de businessresultaten. De tweede lijn is bedoeld ter ondersteuning aan de eerste lijn voor advies en coördineert of het management (eerste lijn) haar taken succesvol uitvoert. Veelal zijn dat de business controllers. De derde lijn is de auditafdeling die de coördinatie tussen de eerste en tweede lijn objectief beoordeeld. De Rapp is een sterk middel om de TLOD te kunnen implementeren. 

PWCo heeft voor u dé oplossing!

Rapp is een app die rap en eenvoudig op één plek alle data verzamelt en samenstelt voor het maken van uw tertiair, kwartaal, wekelijkse en zelfs dagelijkse rapportages.

Indicatoren uit uw periodieke rapportage
Rapp registreert alle indicatoren uit uw periodieke rapportage. U legt eenmalig per indicator de gewenste rapportageperiode en de verantwoordelijke in uw organisatie vast. Het enige dat uw verantwoordelijke doet, is voor deze specifieke indicatoren periodiek de cijfers registeren in de Rapp. Geen Excel meer! Indien u reeds gebruik maakt van een BI-omgeving als Power BI of Qlik wordt ook deze KPI informatie automatisch toegevoegd aan de Rapp.
De Rapp is nu gevuld met al uw indicatoren.

Toelichting en verwachting
Per periode voert u een toelichting en verwachting in zowel voor de KPI’s als een KPI-groep. Uw KPI’s worden verzameld in één dashboard (in uw eigen BI-omgeving) en geeft een actueel integraal overzicht van àl uw management- en stuurinformatie waarover u graag rapporteert.

Samenstelling rapportage
Aan het einde van de gewenste periode wordt de rapportage gegenereerd met de inhoud van de Rapp. De uitvoer kan in zowel Word/PDF/PowerPoint/etc. worden gemaakt en geheel volgens uw eigen huisstijl. Deze rapportage is beschikbaar en leesbaar op alle mogelijke devices. De rapportage kan vervolgens op elk gewenst moment automatisch verzonden worden.

Kenmerken

 • Data uit uw ERP in combinatie met alle andere databronnen;
 • Handmatige Excels t.b.v. rapportages behoren tot het verleden;
 • Eenvoudig en snel toelichtingen en verwachtingen toevoegen per KPI of set;
 • Volledig geautomatiseerde rapportages in elke gewenste vorm;
 • Tertiaal, kwartaal, maandelijks, wekelijks en/of zelfs dagelijks rapporteren;
 • Volledige autorisatiemogelijkheden waardoor u in control blijft;
 • Tijdbesparing voor alle betrokkenen welke kan worden ingezet voor de gewenste analyses en sturing.

Vragen, een demo of direct een afspraak maken? c.vangulik@pwco.nl

G.O.U.D. Dashboardset

G.O.U.D. Dashboardset

Vandaag de dag is data onmisbaar voor het efficiënt managen en sturen van uw processen. Inzicht in en controle over uw data zorgt voor belangrijke inzichten en ondersteunt uw beslissingsproces. Data wordt daarom ook het nieuwe goud genoemd. Om corporaties te helpen met toegang tot de belangrijkste data heeft PWCo de dashboardset ‘G.O.U.D.’ ontwikkeld. 

Dashboard Leegstand

In de Leegstand rapportage worden de diverse soorten leegstand belicht. Hierbij geeft het dashboard niet alleen inzicht in bijvoorbeeld het aantal dagen leegstand, maar ook inzicht in de kosten die leegstand met zich meebrengt. Met dit rapport heeft u niet alleen de mogelijkheid om uw totale leegstand te analyseren, maar ook middels filters en selecties in te zoomen op bijvoorbeeld een rayon, wijk of buurt. Hiermee krijgt u een volledig beeld van uw leegstand.

Voorbeeld indicatoren

 • Gerealiseerde technische leegstand in dagen (zowel cumulatief als per maand).
 • Actueel aantal eenheden met verhuur leegstand.
 • Geboekte kosten van technische leegstand (zowel cumulatief als per maand).
 • Aantal opzeggingen.
 • Gerealiseerde verkoopleegstand in dagen.  

Dashboard Niet-Planmatig Onderhoud (NPO)

De rapportage NPO verschaft u inzicht in verschillende aspecten van uw niet-planmatige onderhoud. In het financiële gedeelte van de rapportage krijgt u inzage in uw gemaakte kosten in het grootboek. Denk hier bijvoorbeeld aan; Totale kosten, Investeringskosten en kosten gemaakt op Glasfonds. Tevens Is het mogelijk om uw onderhoudsprocessen te monitoren zoals het afhandelen van een voorinspectie en het uitvoeren van een reparatieverzoek. Met de rapportage is het ook mogelijk om alle detailinformatie behorende bij de realisatie indicatoren te bekijken.

Voorbeeld indicatoren

 • Gemiddelde afhandeltermijn van de voorinspectie.
 • Onderhoudsverzoeken first time fixed.
 • Gemiddelde kosten per mutatie.
 • Totale kosten NPO.
 • Gemiddelde kosten onderhoudsverzoek. 

Dashboard Bezit

Het Dashboard Bezit bevat het overzicht van alle eenheden. In het dashboard wordt uw bezit uitgesplitst naar verschillende onderwerpen zoals type en soort eenheid. Het dashboard bevat ook informatie over de energielabels en index van uw eenheden. Om te bepalen welke types en soorten eenheden er zijn wordt gebruik gemaakt van de corporatiestandaarden CORA en VERA. Door het gebruik van deze marktstandaarden dragen de dashboards bij aan het creëren van een uniforme werkwijze binnen de corporatiesector.

 

 Voorbeeld indicatoren 

 • Gemiddelde Energie Index.
 • Aantal eenheden uit exploitatie genomen.
 • Aantal zelfstandige woongelegenheden in exploitatie.
 • Aantal eenheden per type. 
 • Aantal eenheden met energielabel A t/m B. 

Dashboard Verhuren/Verhuur

Het doel van het dashboard Verhuren/Verhuur is het inzichtelijk maken van alles wat met het verhuren van uw eenheden te maken heeft. Zowel in aantallen als financieel. Het dashboard maakt bijvoorbeeld uw huuropbrengsten inzichtelijk, maar ook uw mutatiegraad, wat weer als input functioneert voor de dVi. Tevens belicht het dashboard onderwerpen zoals huurkortingen, netto huurprijzen en het toewijzen en verhuren van uw woningen. 

Voorbeeld indicatoren

 • (Vertrek-/Vestigings-) Mutatiegraad (dVi input).
 • Huurkorting per eenheid.
 • Nettohuur per eenheid.
 • Aantal verhuringen aan primaire doelgroep (dVi input).
 • Huuropbrengsten (zowel cumulatief als per maand).

 

Dashboard Debiteuren

Met de Debiteuren rapportage krijgt u meer grip op uw huurachterstanden. Het rapport belicht uw debiteuren vanuit verschillende invalshoeken zoals ouderdom en status van de huurder. Het rapport geeft u daarnaast ook de mogelijkheid om uw achterstanden geografisch te analyseren, zodat u uw achterstanden kunt bekijken op wijk, buurt, straat en zelfs eenheidsniveau. Tevens is het ook mogelijk om de achterstanden op klantniveau te analyseren. Kortom, u verkrijgt volledig inzicht in uw debiteuren met deze rapportage. 

Voorbeeld indicatoren

 • Huurachterstand ten opzichte van bruto jaarhuur.
 • Huurachterstand zittende/vertrokken huurders.
 • Dotatie voorziening.
 • Aantal huurachterstanden.
 • Ouderdomsopbouw achterstanden.  

Financieel Dashboard

Het Financiële dashboard verschaft inzicht in uw volledige grootboek. Hierbij biedt het rapport de mogelijkheid om verschillende detailniveaus te tonen, van afdeling of grootboekrekening tot boekstuk. Het dashboard bevat onder andere: de balans, Winst & Verlies-rekening en boekstukdetails om uw grootboek te analyseren. 

 Voorbeeld indicatoren

 • Boekingen per grootboekrekening.
 • Winst & Verlies-rekening.
 • Saldo balans.
 • Boekingen per afdeling. 
 • FTW per afdeling. 

Dashboard Inkoop

Deze rapportage biedt inzicht in het inkoopproces. Hoeveel inkomende facturen zijn er? Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een inkoopfactuur verwerkt is? Wat is de gemiddelde betaaltermijn? Niet alleen qua inkoopfacturen, maar ook op het gebied van inkooporders ziet u alle informatie met behulp van dit dashboard. Elke werkdag inzicht in de onderhanden werkpositie met betrekking tot het afhandelen van facturen en periodiek inzicht in het verloop van het crediteurensaldo. 

Voorbeeld indicatoren

 • Gemiddelde betaaltermijn van facturen.
 • Aantal facturen wachtend op goedkeuring.
 • Aantal orders wachtend op goedkeuring.
 • Aantal aangemaakte orders in totaal.
 • Gemiddelde goedkeuringstermijn gegunde orders. 

Dashboard Vastgoedontwikkeling

Het dashboard Vastgoedontwikkeling geeft u de mogelijkheid om grip te krijgen op uw ontwikkelingsprojecten. Het dashboard biedt middels diverse filter- en selectieopties de mogelijkheid om zowel de huidige statussen op te halen van uw projecten alsook een status in het verleden. 

Voorbeeld indicatoren

 • Aantal projecten per fase.
 • Realisatie dit jaar ten opzichte van de prognose.
 • Procentuele voorgang.
 • Resultaat ontwikkelingsprojecten.
 • Gemiddeld nog te realiseren per maand om begroting te behalen.

Dashboard Planmatig Onderhoud

Met het dashboard Planmatig Onderhoud krijgt u soortgelijke functionaliteiten als Vastgoedontwikkeling. Echter is dit dashboard speciaal ontwikkeld voor de Planmatige Onderhoudsprojecten. In het dashboard wordt onderscheid gemaakt tussen investeringskosten en overige kosten per project. Met evenals in Vastgoedontwikkeling verschillende filter- en selectiemogelijkheden om uw data te analyseren. 

Voorbeeld indicatoren

 • Kasstroombegroting totaal.
 • Gerealiseerd dit jaar.
 • Projecten waarbij meer dan 10% van de verplichting is aangegaan.
 • Realisatie kasstroom ten opzichte van verwachte realisatie kasstroom dit jaar.
 • Totale realisatie van de duurzaamheidsprojecten. 

Dashboard Maatschappelijk dividend

Met de rapportage Maatschappelijk dividend krijgt u inzicht in uw uitgaven omtrent leefbaarheid. De kerntaak van een woningcorporatie is het aanbieden van betaalbare woningen aan mensen met een lager inkomen. Bij deze kerntaak behoort ook het creëren van een fijne leefomgeving. Met deze rapportage worden de uitgaven omtrent dit onderwerp overzichtelijk gesplitst in onderwerpen en heeft u de mogelijkheid om detailgegevens over de uitgaven te bekijken en te analyseren. 

Voorbeeld indicatoren

 • Totale uitgaven aanleg / onderhoud kleinschalige infra (cumulatief en per maand).
 • Aantal intern bestede uren aan vastgoedprojecten.
 • Totale uitgaven woonmaatschappelijk werk (cumulatief en per maand). 
 • Totale kosten leefbaarheid per eenheid (dVi).
 • Totale uitgaven aan schone leefomgeving (cumulatief en per maand).
Management Rapportage

Het Management dashboard bevat gegevens uit alle andere dashboards van onze standaard samengevat voor het Management Team van uw organisatie. De belangrijkste indicatoren uit de andere dashboards zijn samengevoegd in één rapport die managers kunnen gebruiken om een volledig beeld van de organisatie te krijgen. Middels opmerkingen kunnen medewerkers beschrijvingen toevoegen aan de cijfers om deze nader toe te lichten. 

Voorbeeld indicatoren

 •  Aantal betaalbare zelfstandige woningen in exploitatie (dVi).
 • Ziekteverzuim percentage.
 • Huurachterstandspercentage actieve huurders.
 • Gemiddelde kosten per mutatie.
 • Interest Dekkingsratio DAEB. 
Dashboard Verkopen/Verkoop

Als woningcorporatie bent u niet alleen bezig met het verhuren van eenheden, maar ook het kopen en verkopen van eenheden. Met het dashboard Verkopen/Verkoop krijgt u inzicht in al uw verkopen. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw gestelde begrotingen en prognoses maandelijks monitoren in het dashboard en de onderliggende detailinformatie behorende bij verkoopleegstand. Als laatste belicht het dashboard ook het financiële gedeelte van uw verkopen en kunt u bijvoorbeeld zien wat de gemiddelde verkoopprijs is van de woningen die u heeft verkocht. 

Voorbeeld indicatoren

 • Aantal verkochte woningen DAEB.
 • Gemiddelde verkoopwaarde t.o.v. WOZ-waarde.
 • Gemiddelde verkoopprijs woningen totaal.
 • Netto verkoopresultaat van verkochte woningen.
 • Actuele verkoopvoorraad woningen bestaand bezit. 

G.O.U.D.: Grip Op Uw Data

G.O.U.D.: Grip Op Uw Data

Vandaag de dag is data onmisbaar voor het efficiënt managen en sturen van uw processen. Inzicht in en controle over uw data zorgt voor belangrijke inzichten en ondersteunt uw beslissingsproces. Data wordt daarom ook het nieuwe goud genoemd.

Vanuit haar jarenlange ervaring op de woningcorporatiemarkt heeft PWCo een compleet portfolio van producten en diensten samengesteld, geschikt voor corporaties van elke omvang. Om corporaties te helpen met toegang tot de belangrijkste data heeft PWCo de dashboardset ‘G.O.U.D.’ ontwikkelt. G.O.U.D. betekent Grip OUData. In deze dashboardset zijn de belangrijkste KPI’s en kengetallen opgenomen en inzichtelijk, en eenvoudig te beheren. Met ‘G.O.U.D.’ bent u in staat snel en adequaat de huidige status van uw KPI’s en kengetallen te analyseren. Hierdoor kunt u de juiste, onderbouwde beslissingen maken die nodig zijn voor sturing van uw corporatie. 

Hierdoor creëren wij, samen met u, inzicht en waarde voor uw corporatie en laten we uw data leven. 

G.O.U.D. Dashboardset

De G.O.U.D. dashboardset bestaat uit diverse dashboardvarianten, gebaseerd op de belangrijkste KPI’s voor woningcorporaties. De dashboardset is ontwikkeld door PWCo om in te spelen op de wensen en behoeften van woningcorporaties. De set bevat dashboards die samen een breed beeld over uw organisatie geven en informatie bevatten uit alle VERA-gegevensdomeinen. 

De G.O.U.D. dashboardset bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de standaard set die bestaat uit 12 afzonderlijke dashboards, te weten:

 • Debiteuren.
 • Leegstand.
 • Verhuren/Verhuur.
 • Bezit.
 • Financieel.
 • Maatschappelijk dividend.
 • Management rapportage.
 • Niet-Planmatig Onderhoud (NPO).
 • Verkopen/Verkoop.
 • Vastgoedontwikkeling.
 • Planmatig Onderhoud (PO).
 • Inkoop.

Welke dashboards u afneemt, kiest u zelf op basis van uw wensen en behoeftes. De minimumafname is vijf dashboards. 
Klik hier voor meer informatie over alle verschillende dashboardvarianten. 

Het tweede onderdeel van G.O.U.D. bevat de RAPP. De RAPP is een applicatie die uw gegevens registreert die niet worden opgeslagen en verwerkt in uw primaire systeem of uw andere applicaties, maar wel van belang zijn voor uw periodieke rapportages. De RAPP is een tool ontwikkeld door PWCo die corporaties in staat stelt om periodiek alle zaken die niet geregistreerd kunnen worden in het primaire systeem of in een andere applicatie tóch te kunnen registreren. Naast het invullen van cijfers is er ook de mogelijkheid om toelichtingen en/of verwachtingen te registreren. Deze gegevens worden vervolgens gekoppeld aan de rapportages. 

Handmatig rapportages samenstellen en heen en weer mailen om toelichtingen te verzamelen bij verantwoordelijken etc. is met de RAPP verleden tijd. Controllers krijgen in de tool de mogelijkheid om ingevoerde gegevens goed te keuren of af te keuren (en feedback mee te sturen). Met dak aan de logfunctie is er bovendien altijd inzicht in wie wat wanneer heeft ingevuld! 

De G.O.U.D.-oplossing is daarbij ook een hybride-oplossing, het is niet alleen mogelijk om dashboards uit de Dashboardset af te nemen. U heeft ook de mogelijkheid om uw eigen dashboard op te nemen en de mogelijkheid om PWCo uw nieuwe dashboards te laten ontwikkelen op maat.

Benieuwd wat G.O.U.D. en de RAPP voor uw corporatie kunnen betekenen? Mail naar c.vangulik@pwco.nl voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. 

 

Thuis in Office365 – klaar om voorop te lopen

Thuis in Office365 – klaar om voorop te lopen

COVID-19 heeft de digitalisering van onze processen enorm versneld. Medio maart moesten versneld de bedrijfsprocessen op een nieuwe wijze digitaal ondersteund en uitgevoerd worden. Er was haast geboden. Daarbij is niet altijd gelet op de kwaliteit. 

In deze nieuwe fase is er weer wat meer ruimte om een kwaliteitsslag te maken. Processen en systemen kunnen weer beter ingericht en uitgelegd worden. Dit is ook de fase van de vraag hoe nu verder?  En hoe haalt u nu het beste uit uw mensen? Het “nieuwe remote werken” zal wel blijven, maar we willen ook weer naar kantoor. 

 Het “nieuwe remote werken” zorgt voor toenemende druk op diverse afdelingen en teams. We werken samen in verschillende regio’s, op kantoor en thuis. We bewerken samen documenten in realtime, hebben toegang tot informatie en experts in de organisatie. Om het thuiswerken blijvend te stimuleren en zo succesvol mogelijk te laten verlopen, is ondersteuning van uw personeel van cruciaal belang. Velen proberen tijdens hun dagelijkse taken kennis op te doen van de vele mogelijkheden die deze systemen te bieden hebben. Maar dat kan beter, sneller en prettiger. 

Veel bedrijven waren al óf gaan nu in hoog tempo aan de slag met Office 365 van Microsoft: een serie gebundelde cloudapplicaties voor (onder meer) de zakelijke markt. Het is een populair pakket. Bij goed gebruik wordt de foutenmarge lager, gebruiken de medewerkers altijd het juiste sjabloon en is altijd de laatste versie van een document voorhanden, bijvoorbeeld. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar met de aanschaf ervan bent u er natuurlijk nog niet. Hoe richt u zo’n digitale werkplek nu het beste in voor de specifieke taken van uw medewerkers en hoe helpt u hen gebruik te maken van het potentieel dat Office 365 te bieden heeft? En tegelijk wilt u hen niet belasten met allerlei wetenswaardigheden over het systeem waar die medewerker zelf niet of nauwelijks mee te maken krijgt. 

 

Ondersteuning

Het helpt enorm als er ondersteuning is, zowel bij het nemen van de eerste stappen als het dagelijks werken met Office 365. 

 •  Bied uw medewerkers een uitgebreid portfolio dat formele instructies combineert mer performance support, zodat zij precies die instructie krijgen die ze nodig hebben voor hun werk, op het moment van behoefte;
 • Ontwikkel een concept voor de manier waarop u wilt samenwerken op de digitale werkplek van de toekomst;
 • Stimuleer adoptie van het systeem: wanneer elke betrokkene aangeboden krijgt wat hij of zij nodig heeft, maakt dat het werken ermee prettig en bevordert het de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfscultuur van samenwerking;
 • Bied gerichte ondersteuning door een perfect op maat gemaakte combinatie van voorbereiding en begeleidende trainingen, naast performance support.

U wilt krachtige e-learning en interactieve IT-simulaties maken, met één druk op de knop? U zoekt naar een manier om uw medewerkers vertrouwd en efficiënt door de bedrijfsapplicaties te navigeren? Wij zorgen voor een unieke combinatie van web-gebaseerde trainingen, documentatie, online hulp en ondersteuning

Zo maakt u met zijn allen kennis met Teams, een op chat gebaseerde werkomgeving waar u met teamleden kunt communiceren binnen projecten of afdelingen, vergaderingen plannen of documenten delen en bewerken. Videobellen, groepsgesprekken, delen van bestanden en meer en dat op één centraal platform.

OneNote is eigenlijk een digitaal notitieblok, waaraan u samen met anderen kunt werken.

Planner wordt gebruikt om grip te houden op een of meerdere projectplanningen, waarbij u activiteiten kunt plannen, activiteiten kunt toewijzen aan personen en de voortgang kunt bewaken. 

De OneDrive is de opslagruimte in de Cloud, die overal en op ieder device van de gebruiker beschikbaar is.

  

PWCo verzorgt workshops online of op locatie

Hoe wenst u in de toekomst te gaan samenwerken? Welke instrumenten wenst u te gebruiken? Op basis van de door Microsoft aanbevolen procedures voor een optimale gebruikersadoptie stellen we een op maat gemaakte visie op voor uw organisatie en tekenen we de stappen uit die nodig zijn om daar te komen.

We helpen het personeel in de kennis, die zij opbouwen in digitale zelflerende eenheden, in de praktijk te brengen. Met deze aanpak registreren en bespreken we de toepassingsscenario’s met de deelnemers en ontwikkelen we samen met hen tactieken om de betreffende taak met behulp van Office 365-tools uit te voeren. Deze trainingen kunnen worden gegeven in fysieke of virtuele vorm. Regelmatige ‘Ask-me anything’-sessies zijn een manier om vertrouwen te wekken en bieden tegelijkertijd een forum voor het omgaan met ingewikkelde taken. 

Microsoft Office Workshop

PWCo kan u en uw medewerkers hierin stap voor stap begeleiden. In het voorbeeld van onze Microsoft Office Workshop laten we u graag zien wat we voor u kunnen betekenen.

De aanleiding en behoefte binnen een organisatie is meestal: inzicht krijgen in de mogelijkheden van de gehele Office 365 suite. U wilt voor uw medewerkers goede uitleg over de verschillende tools, weten waarvoor deze gebruikt kunnen worden en meer ontdekken over de ervaringen die andere klanten ermee hebben. U krijgt inzicht in de voor- en nadelen van diverse applicaties. 

Optimaal inzicht geven in het gebruik van de tools is het doel. Zodat het team leert hoe bepaalde tools het beste ingezet kunnen worden. U krijgt voorbeelden van manieren waarop andere klanten de tools inzetten en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. 

Onze aanpak is die van een workshop waarin de meest gebruikte Office 365 producten worden toegelicht en de toepassingen van diverse applicaties wordt uitgelegd. Uiteraard krijgt u daarover ook alle documentatie. 

E-learning

Animatievideo’s en interactieve scenario’s laten u en uw medewerkers nieuwe mogelijkheden in simulaties verkennen. De verschillende Office 365-tools worden aan de hand van praktische voorbeelden geïntroduceerd. Software simulaties maken een soepele overgang van eerdere Office-versies naar Office 365 mogelijk. Het is een doordachte mix van trainingen voor beginners en voor mensen die van andere versies migreren en al enige ervaring hebben. De trainingen sluiten aan bij alle gebruikersniveaus.

We tonen realistische simulaties en bedrijfsgerichte use-cases, waarmee gebruikers leren werken met zowel programma’s als Word en Excel als ook de samenwerkingstools als Teams en OneNote. Het werkt om te leren van (en je laten inspireren door) relevante use-cases. De verschillende leerstijlen zijn motiverend en de interactieve simulatie brengt nieuwe toepassingen naar voren. Templates zorgen ervoor dat uw leermateriaal een consistent design heeft en didactisch verantwoord is opgebouwd. 

Uw medewerkers kunnen altijd en overal bijleren. Alle content kunt u eenvoudig ontsluiten via mobiele apparaten: online via een browser of offline via de Knowledge App. 

Wat zijn de voordelen?

 •  Uitgebreid aanbod voor de voorbereiding;
 • Ondersteuning bij de implementatie en de tijd daarna;
 • Aangepast aan de behoeften en doelstellingen van uw organisatie en medewerkers;
 • Bevorderen van een nieuwe manier van leren en samenwerken binnen de organisatie;
 • Combinatie van formele en informele instructies met performance support indien gewenst;
 • Focus op duurzaamheid en effectiviteit door de aanpak regelmatig te evalueren en rekening te houden met alle ‘Moments of Need’;
 • Elke oplossing is ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

 

Borging & Adoptie

Nadat de tool geïmplementeerd is, is het van belang om de gebruikers te stimuleren in het gebruik. Om dit te realiseren wordt enerzijds de tooling gebruikt en anderzijds de mogelijkheid aangeboden om vragen te stellen op zogenoemde terugkom-momenten. Zo houden we het geleerde levend. Ook kunnen er extra cursussen en trainingen worden verzorgd. 

 

Speciaal hulpmiddel dat meedenkt

Naast dit alles is er nog een extra tool, een speciaal extra hulpmiddel dat u kunt inzetten als ondersteuning bij het dagelijks werk in het programma Office 365. Quick Access, de performance supportoplossing, biedt u precies de hulp die u nodig heeft op uw werkplek. Met slechts twee klikken, of in maximaal 10 seconden, vindt u het juiste antwoord uit meer dan 1.200 vragen met betrekking tot het dagelijkse werk met Office 365, snel en direct op het ‘moment van behoefte’. Deze tool is voorgeprogrammeerd om in te springen bij taken die u aan het uitvoeren bent. 

Een voorbeeld: u wilt een e-mail opstellen. Quick Access herkent wat u aan het doen bent en doet vervolgens suggesties en geeft tips. Zoek je een contactpersoon om je mail aan te adresseren?, dan wordt dit herkend. En dan gaat deze tool u in een paar stappen uitleggen hoe dat ook alweer gaat. Of u bent in Excel aan het werken en uw tool geeft u handige tips om de kolommen aan te passen, of getallen op te tellen, of wat deze Quick Access tool dan ook ‘denkt’ dat u wilt gaan doen. Een ander voorbeeld: u wilt een overlegmoment plannen met een bepaalde afdeling, hoe krijg je die bij iedereen in de agenda? Zo gaat leren omgaan met de nieuwe digitale mogelijkheden bijna spelenderwijs. Vergelijk het met de Help-functie in Word vroeger, die vriendelijke paperclip-figuur die in de kantlijn met je meedacht. Met deze tool kan de medewerker altijd gebruik maken van een hulplijn en zich laten assisteren bij allerlei taken. Een tool als een spiekbriefje, maar dan volkomen geoorloofd. Als iemand alleen maar probeert een nieuwe handtekening te zetten, wil hij zich niet door eindeloze lijsten met FAQ’s of YouTube-video’s heen worstelen. 

Meer gemak en meer werkplezier

De grootste winst zit erin dat uw medewerkers en uzelf ontdekken hoe prettig en handig deze manier van werken met Office 365 is en dat u niet allerlei prachtige hulpmiddelen links laat liggen omdat u niet wist dat ze er waren. Met meer gemak en meer werkplezier krijg je tenslotte meer gedaan. 

PWCo staat u graag bij. Zie ons dan ook maar als die handige (extra) medewerker die ondersteuning biedt op de werkvloer wanneer gewenst en die weer op afstand gaat wanneer dat kan. Wij helpen u met Office 365 en we gaan daar ver in. Met uitleg vooraf, uitleg op locatie, E-learning en workshops, templates op maat voor u ingevuld: er is heel veel mogelijk.

Dus meer of minder thuiswerken, u gaat in ieder geval vooroplopen en u blijft vooroplopen. U kunt de toekomst op het gebied van technologische ontwikkelingen een heel stuk geruster tegemoetzien. Uw organisatie is straks helemaal thuis in Office. 

Meer weten? Mail naar c.vangulik@pwco.nl of bel 088 – 766 84 44.