Elke corporatie heeft diverse beleidsstukken, zoals onder andere het ondernemingsplan, de vastgoedstrategie, het huurbeleid en het I&A beleid. De corporatie wordt bestuurd en gestuurd vanuit deze strategieën en beleid. Om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van diverse softwareapplicaties en kantoorautomatisering. Hierin registreert de organisatie alle data die nodig is om sturing te geven aan de bedrijfsprocessen en verantwoording af te leggen die ertoe doet. Het is van belang om de business strategie te vertalen naar een digitale (IT) strategie. Door deze twee op elkaar af te stemmen, wordt business en IT alignment gerealiseerd. De overkoepelende factoren in deze strategie zijn organisatie, processen en systemen.

Voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen wordt data steeds belangrijker. Data wordt steeds meer als asset gezien. Hierdoor neemt het belang van een datastrategie en de behoefte hieraan toe. De datastrategie zorgt ervoor dat de bedrijfsdoelen en resultaten met de juiste inzet van data kunnen worden gerealiseerd. Het belang van data en de verantwoordelijkheid voor de data zou een aandachtspunt moeten zijn voor iedereen die data verwerkt en data als informatie gebruikt.

Het ontwikkelen van een datastrategie is een onderdeel van de digitale strategie. De digitale strategie bestaat uit een zestal dimensies; te weten klanten, strategie, technologie, operatie, organisatie en data. Al deze dimensies spelen een even belangrijke rol in het geheel.

Wilt u meer weten over de datastrategie? We vertellen u hier graag meer over.