Is ook uw corporatie veel kostbare tijd kwijt aan het samenstellen en genereren van uw periodieke rapportages?
Vindt u ook dat in uw organisatie veel tijd verloren gaat aan het verzamelen van de juiste data, het maken van grafieken en het samenstellen van de kwartaal- en maandrapportages?
Zou u ook niet graag meer tijd willen spenderen aan analyses en sturing van uw resultaten?

PWCo ziet veel corporaties worstelen met het effectief en efficiënt opleveren van de periodieke rapportages. Daarnaast worden nog veel Excels bijgehouden met cijfers die niet uit het primaire systeem komen, maar waar wel over wordt gerapporteerd. 

Three lines model

Het three lines model is een controlemethode die steeds meer op de agenda’s staat van corporaties. Dit model houdt in dat in de eerste plaats het lijnmanagement verantwoordelijk is voor (het presenteren) van hun deel van de businessresultaten. De tweede lijn is bedoeld ter ondersteuning aan de eerste lijn voor advies en coördineert of het management (eerste lijn) haar taken succesvol uitvoert. Veelal zijn dat de business controllers. De derde lijn is de auditafdeling die de coördinatie tussen de eerste en tweede lijn objectief beoordeeld. PWCo heeft voor u de oplossing: De Rapp: een sterk middel om het three lines model te implementeren.

Rapp is een app die rap en eenvoudig op één plek alle data verzamelt en samenstelt voor het maken van uw tertiair, kwartaal, wekelijkse of zelfs dagelijkse rapportages. Rapp registreert alle indicatoren uit uw periodieke rapportage. U legt eenmalig per indicator de gewenste rapportageperiode en de verantwoordelijke in uw organisatie vast. Het enige wat uw verantwoordelijke doet, is voor deze specifieke indicatoren periodiek de cijfers registreren in de Rapp. Geen Excel meer! Indien u reeds gebruik maakt van een BI-omgeving als PowerBI of Qlik kan ook deze informatie worden toegevoegd aan de Rapp. 

Toelichtingen en verwachtingen

Per periode voert u een toelichting en verwachting in zowel voor de KPI’s als voor een KPI-groep. Uw KPI’s worden verzameld in één dashboard (in uw eigen BI-omgeving) en geeft een actueel integraal overzicht van al uw management- en stuurinformatie waarover u graag rapporteert. 

Aan het einde van de gewenste periode wordt de rapportage gegenereerd met de inhoud van de Rapp. De uitvoer kan in zowel Word/PDF/PowerPoint/etc. worden gemaakt en geheel volgens uw eigen huisstijl. Deze rapportage is beschikbaar en leesbaar op alle mogelijke devices. De rapportage kan vervolgens op elk gewenst moment automatisch verzonden worden. 

Kenmerken

  • Data uit uw ERP in combinatie met alle andere databronnen;
  • Handmatige Excels t.b.v. rapportages behoren tot het verleden;
  • Eenvoudig en snel toelichtingen en verwachtingen toevoegen per KPI of KPI-set;
  • Volledig geautomatiseerde rapportages in elke gewenste vorm;
  • Tertiaal, kwartaal, maandelijks, wekelijks en/of zelfs dagelijks rapporteren;
  • Volledige autorisatiemogelijkheden waardoor u in control blijft;
  • Tijdbesparing voor alle betrokkenen welke kan worden ingezet voor de gewenste analyses en sturing.

 

Heeft u vragen over de Rapp of bent u benieuwd naar een demo? Neem contact met ons op via: c.vangulik@pwco.nl