COVID-19 heeft nogal wat invloed op de samenleving en dus ook op corporaties, de processen en de resultaten.
Dit zorgt voor een toenemende druk op diverse afdelingen en teams.
Het is juist nu van belang om de organisatie goed door deze crisis te leiden.
In control blijven met de juiste KPI’s is van cruciaal belang.
Daarom hebben een aantal corporaties samen met PWCo een Crisis-dashboard ontwikkeld.

Dit dashboard geeft inzicht in de mate van invloed van COVID-19 op de dagelijkse resultaten. 

Realtime inzicht in KPI’s zoals huurderving, betalingsregelingen, reparatiemeldingen, leegstand en verhuur geven inzicht om de strategie en het beleid waar nodig bij te sturen en aan te passen.
Hoe staat de organisatie er vandaag voor?
Welke stappen kan de organisatie zetten om op tijd in te grijpen?
En welk onderdeel heeft de focus nodig?
Deze vragen worden beantwoord middels het Crisis-dashboard.
Een standaard dashboard waarin de 5 belangrijkste KPI’s voor de corporatie inzichtelijk worden gemaakt.

PWCo laat data leven zodat corporaties in control kunnen blijven, ook in crisis situaties.