Crisis-dashboard: hoe blijf je in control in crisistijd?

Crisis-dashboard: hoe blijf je in control in crisistijd?

COVID-19 heeft nogal wat invloed op de samenleving en dus ook op corporaties, de processen en de resultaten.
Dit zorgt voor een toenemende druk op diverse afdelingen en teams.
Het is juist nu van belang om de organisatie goed door deze crisis te leiden.
In control blijven met de juiste KPI’s is van cruciaal belang.
Daarom hebben een aantal corporaties samen met PWCo een Crisis-dashboard ontwikkeld.

Dit dashboard geeft inzicht in de mate van invloed van COVID-19 op de dagelijkse resultaten. 

Realtime inzicht in KPI’s zoals huurderving, betalingsregelingen, reparatiemeldingen, leegstand en verhuur geven inzicht om de strategie en het beleid waar nodig bij te sturen en aan te passen.
Hoe staat de organisatie er vandaag voor?
Welke stappen kan de organisatie zetten om op tijd in te grijpen?
En welk onderdeel heeft de focus nodig?
Deze vragen worden beantwoord middels het Crisis-dashboard.
Een standaard dashboard waarin de 5 belangrijkste KPI’s voor de corporatie inzichtelijk worden gemaakt.

PWCo laat data leven zodat corporaties in control kunnen blijven, ook in crisis situaties.

“Met data gegrondere keuzes maken”

“Met data gegrondere keuzes maken”

“Wij zijn van mening dat mensen onvervangbaar zijn,” zegt het team van PWCo. Dit jaar is het bedrijf door CorporatieNL uitgenodigd om kennispartner te zijn. Voor leden betekent het dat zij kennis kunnen maken met het bedrijf dat vooruitsrevende corporaties zoals Rochdale, Woonbron, Woonpunt en Volkshuisvesting Arnhem helpt met vraagstukken op het gebied van Business Intelligence. Tijd voor een interview met het PWCo-team over data, sturing en corporaties. 

Waarom wordt data steeds belangrijker voor corporaties?

PWCo-team: “Er is sprake van steeds meer beschikbare data welke verzameld en geanalyseerd kan worden. Door het optimaal inzetten van deze data kun je gegrondere keuzes maken en inzichten verkijgen die voorheen niet mogelijk waren.”

Je hoor vaak dat beslissingen gebaseerd op data beter zijn. Toch leidt dat ook tot de angst dat systemen en data het uiteindelijk beter weten dan de professional met veel ervaring en dat wij dus overbodig kunnen worden. Is onze angst terecht?

PWCo-Team: “Wij zijn van mening dat mensen onvervangbaar zijn bij corporaties. Wel zijn bepaalde processen en de manieren van data verzamelen makkelijker te automatiseren. Zodoende zet je computers aan het werk en medewerkers aan het roer. De foutgevoeligheid van dataregistratie wordt hiermee geminimaliseerd en er komt meer tijd beschikbaar voor het daadwerkelijk analyseren en realiseren van doelstellingen.”

Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een succesvol dataproject waar PWCo aan heeft gewerkt, en wat heeft dat opgeleverd?

 PWCo-Team: “Wij hebben onder andere Woonpunt, Woonbron, Rochdale en Volkshuisvesting Arnhem ondersteund in het gebruik van Business Intelligence. Hierdoor is de gewenste informatie sneller beschikbaar, de datakwaliteit verhoogd en wordt efficiënter geanalyseerd en gerapporteerd.”

Als een corporatie meer met datasturing zou willen doen, welke eerste belangrijke stap moet zij dan zetten?

PWCo-team: “De eerste stap is altijd bewustwording bij bestuur en medewerkers van de mogelijkheden en inzet van data. Om te groeien in datagedreven werken is het belangrijkste startpunt het opstellen van een (meerjaren-) plan middels diverse Business Intelligence en Data Science projecten en altijd beredeneerd vanuit doelen en beoogde resultaten van de corporatie.”

Wat is de rol van PWCo in de corporatiesector en wat wil je samen met corporaties bereiken?

PWCo-team: “We helpen corporaties om data optimaal te utiliseren. We helpen de corporaties gedurende alle stappen naar datagedreven beslissingen. Gedurende het hele proces is PWCo de ondersteunende factor op de manier zoals de corporatie dat wenst.”