Welkom in de digitale wereld: groeien doe je met data science

Welkom in de digitale wereld: groeien doe je met data science

 

 

Het PWCo-groeimodel voor de transformatie naar een ‘data driven’-organisatie

 Soms zou je zo’n glazen bol willen hebben, maar dan wel eentje die echt werkt. Besluiten om als woningcorporatie goed in te spelen op de wensen in de woningmarkt, je positie voor de toekomst te verbeteren en de financiën op orde te houden, die besluiten nam je voorheen op basis van je kennis van de markt en een goed gevoel voor de ontwikkelingen. Maar de toekomst wordt steeds helderder. De huidige digitale wereld levert een enorme hoeveelheid data die de toekomst een stuk beter voorspelbaar maken. Lukt het je niet om die data om te zetten in mogelijkheden voor groei en innovatie, dan gaan de concurrenten je voorbij. Dát is een heel simpele blik in de toekomst: mis je de trein met data science, dan ga je een keer de boot in.

 

In de Nederlandse huizenmarkt is er enerzijds structurele leegstand en anderzijds een tekort aan sociale huurwoningen. Er zijn gegevens beschikbaar over het type woning, de staat van onderhoud, de huurprijs, de buurt, kenmerken van de bewoners (gezinssamenstelling, leeftijd, enz.), het aantal kamers, woonwaardering, etc. Deze gegevens zijn bruikbaar om bijvoorbeeld leegstand te voorspellen en dus voor belangrijke inzichten en slimme interventies in uw verhuurmutatieproces.

Maar waar begin je? Hoe pak je dat aan? Welke partijen en welke systemen zijn betrouwbaar? Wie levert de juiste tools, data en vooral: de juiste verwerking van die data tot verbetermogelijkheden? Je hebt het dan over data science. Data scientists genereren waardevolle inzichten uit een grote hoeveelheid gestructureerde of ongestructureerde data, oftewel ‘big data’. Dit doet de data scientist door speciale tools en software te gebruiken en zogenoemde algoritmes te schrijven om data te ontsluiten, te structuren en te analyseren.

 “Het is moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Maar PWCo weet de weg”, zegt directeur Luc Wolfs, die overigens ruim dertig jaar ervaring heeft in de corporatiesector. “Wij hanteren een groeimodel dat voor een organisatie de transformatie in fases mogelijk maakt om te komen tot ‘data driven decision making’. En dat groeimodel werkt.”

  

Het PWCo-groeimodel

In fase 1, Rapportages, wordt gekeken naar wat er in het verleden is gebeurd en welke impact dat heeft gehad op de organisatie. Hier zijn vrijwel geen nieuwe technische systemen nodig.

In fase 2, Dashboards, worden er op basis van de informatiebehoefte historische data geanalyseerd en wordt er ingezoomd op waarom er iets in het verleden heeft plaatsgevonden. Deze logische, volgende stap na Rapportages, is zeer gebruiksvriendelijk en goed te implementeren.

Fase 3 is Predictive analytics. Hierin wordt gekeken naar wat er zal gebeuren. Hiervoor worden algoritmen ingezet die patronen in data leren herkennen en toekomstig gedrag accuraat leren voorspellen. Zelflerende systemen zijn dé toekomst in veel organisaties. De data die de basis vormen moeten goed en in grote hoeveelheid voorhanden zijn.

In de vierde fase, Prescriptive analytics, worden patronen en voorspellingen gebruikt om strategische beslissingen te kunnen nemen en acties uit te zetten.

Fase 5 tenslotte, Action engines, staat voor uitbreiding in het systeem, waardoor er op basis van nog betere data zelfs geautomatiseerde besluitvorming kan plaatsvinden. Je kunt snel de meest gewenste beslissing uitvoeren.

 Luc Wolfs: “PWCo werkt met betrouwbare systemen en stelt hoge eisen aan de data op het gebied van accuraatheid, relevantie, kwaliteit en beschikbaarheid. Wij hebben uitstekende data scientists, voeren zaken in stappen door met een goede voorbereiding en trainen je medewerkers. En daarna zijn er terugkom-momenten om te kijken hoe het gaat, waar eventueel nog extra trainingen of bijsturing gewenst zijn. Want als het project is opgeleverd, is adoptie ervan en continuïteit ontzettend belangrijk. Waar doe je het anders voor?”

 

Meer weten? Neem contact op met Luc Wolfs van PWCo: L.wolfs@pwco.nl

 

Volledig inzicht in je bedrijfsprocessen? Dat kan met Process Mining

Volledig inzicht in je bedrijfsprocessen? Dat kan met Process Mining

Big Data, Data Mining, Machine Learning, Predictive Analytics. Het gonst tegenwoordig van de buzzwords over technieken en analyses die je op je data kunt loslaten, maar wat houden deze technieken nu concreet in en wat heb je er als woningcorporatie aan? 

Vaak zijn er veel managementinformatie en andere rapportages voorhanden, die inzicht moeten geven in hoe de organisatieprocessen en afdelingen presteren. Maar vaak blijkt dat de feitelijke uitvoering van processen afwijkt van het ontworpen proces. Huidige rapportage en data-analyse technieken geven echter geen of onvoldoende inzicht in hoe het proces wordt uitgevoerd, alleen wat het resultaat ervan is. Wat doe je daaraan? De oplossing is nog zo’n fraai Engels buzzword; Process Mining. Dit is een relatief nieuwe data-analyse techniek die gebruikmaakt van de bovengenoemde buzzwords en op basis van harde feiten inzicht geeft in de werkelijke uitvoer, performance en compliance in uw processen

Vanuit de markt en veranderende wet- en regelgeving worden woningcorporaties gedwongen efficiënter te werken en om meer inzicht te krijgen in de compliance van je processen. Je moet snel, maar ook goed kunnen beslissen. Een corporatie moet de woningmarkt kennen en kunnen anticiperen op ontwikkelingen, de juiste vastgoedportefeuille hebben voor de doelgroep, risico’s spreiden, tijdig en voldoende onderhoud plegen en het financieel vermogen optimaal gebruiken. En verder werk je nauw samen met partners als gemeente, huurders, bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven en meer en probeer je processen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Process Mining visualiseert processen, zoals bijvoorbeeld ‘de woning betrekken’ of ‘reparatieverzoeken’, op basis van data uit jouw informatiesysteem. Ruud van Cruchten, Data Scientist en specialist in Process Mining bij PWCo: “Vrijwel iedere muisklik in een systeem genereert een digitale vingerafdruk, een logbestand. Hierin staat opgeslagen welke gebruikers welke acties hebben uitgevoerd. Voorheen moest je het doen met interviews of steekproeven.” Process Mining algoritmes kunnen op basis van deze gegevens het daadwerkelijk uitgevoerde proces visualiseren en verschillende performance indicatoren als de werkelijke doorlooptijd berekenen. Niet om als een big brother te controleren, maar om zaken te verbeteren.

Luc Wolfs, directeur PWCo: “De procesbeschrijvingen die in organisaties bestaan zijn vaak vereenvoudigde weergaves van de werkelijkheid die de ideale versie van het proces weergeven. Bovendien zijn processen niet statisch, maar veranderen ze en groeien met je organsiatie mee. Process Mining is niet alleen geschikt als ijkpunt of controlemethode in procesverbeteringsprojecten, maar ook om je dagdagelijkse operatie te monitoren.”

Hoe past Process Mining nu binnen je huidige informatievoorziening?

Zie Process Mining als een losstaande software tool die periodiek of projectmatig ingezet wordt om processen in kaart te brengen. Er zijn verschillende leveranciers die gebruiksvriendelijke software tools leveren, elk met hun sterke en minder sterke punten. Afhankelijk van de informatiebehoefte beveelt PWCo bepaalde tools aan. We leveren daarnaast op maat gemaakte process monitoring dashboards, die onafhankelijk van Process Mining-software ingezet kunnen worden en volledig geïntegreerd worden in je huidige BI-omgeving. Fervente Process Miners stellen dat Process Mining een discipline is, géén softwaretool. De inzichten en werkwijze die nodig zijn om Process Mining succesvol uit te voeren, leiden tot een nieuwe manier van kijken naar de eigen organisatie. Deze technologie stelt je in staat om daadwerkelijk data driven processen te gaan managen. Eerlijk is eerlijk, het vergt enige oefening en ervaring om het succesvol in de dagelijkse operaties toe te passen. Maar Process Mining – zowel als software tool of discipline – leidt tot volledige transparantie in je bedrijfsprocessen!

PWCo helpt je met het selecteren, implementeren en toepassen van Process Mining of andere Data Science technieken. Onze Data Scientists ondersteunen je zowel met het analyseren als met het interpreteren van uw gegevens. 

In recordtijd 5 nieuwe opdrachtgevers

In recordtijd 5 nieuwe opdrachtgevers

PWCo laat data leven. Dat durven we wel te zeggen. En de kracht zit hem in de inzet van onze consultants. PWCo heeft jarenlange werkervaring binnen woningcorporaties en combineert dit met ervaring in Business Intelligence, Data Science en verandermanagement. Het zijn niet alleen de data die het doen, het zijn ook de mensen die weten wat ze met die data moeten doen. Daardoor is het niet gek dat er zich in recordtijd vijf nieuwe opdrachtgevers hebben gemeld bij PWCo. En eerlijk gezegd zijn we daar best trots op. 

Waarom kiezen klanten voor PWCo?

PWCo richt zich op het gehele Business Intelligence-spectrum van rapporteren, analyseren, monitoren en voorspellen. Met zowel kennis van de markt, processen en systemen creëren we waardevolle inzichten voor alle woningcorporaties in Nederland en lopen daarin voorop. Denk daarbij aan:

 

  • Operational Excellence (excellereren in dienstverlening);
  • Dashboarding (datavisualisatie t.b.v. management- en stuurinformatie);
  • Predictive Modeling (voorspellen);
  • Process Mining (inzicht in uitvoer van bedrijfsprocessen) en
  • Consultancy (begeleiding bij vraagstukken).

Met de Ponthus Wolfs Dashboards, PowerBI Dashboards en Rapportages zijn we de woningcorporaties van dienst. Daarmee kun je ‘data driven decisions’ maken. Dus niet op gevoel besluiten nemen, maar op basis van data en degelijke tools die je helpen om in hoge mate te kunnen voorspellen welke ontwikkelingen er zullen plaatsvinden.

PWCo heeft een goed gebalanceerd team. Er werken zeer diverse consultants met verschillende vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Luc Wolfs van PWCo: “Wij matchen opdrachtgever en consultant op basis van de cv’s van onze consultants. We kijken naar referentieopdrachten, kennis en expertise.”

Tot slot is PWCo uitstekend in staat om voor ‘borging en adoptie’ te zorgen, zoals dat heet. “Wij staan en blijven zij-aan-zij met de corporatie en zorgen dat wat zij wil, ook daadwerkelijk gebeurt. Ook na de oplevering staan we nog voor je klaar. Wij ontzorgen je in het onderhoud, bij vragen of problemen en ondersteunen je met nieuwe aanpassingen en toevoegingen.”

Professionalisering

Hoe komt het dat het zo hard gaat met PWCo? Luc Wolfs: “Dat komt omdat wij het afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in de professionalisering van onze organisatie. Een aantal seniors is toegetreden tot het team. De visie en stratie zijn bepaald en worden door iedereen omarmd. Er wordt met nog meer focus en structuur gewerkt. Alle afdelingen zijn uitgebreid en verbeterd.” Een gevalletje ‘practice what you preach’ eigenlijk. 

En dat leverde dus in recordtijd vijf nieuwe opdrachtgevers op. Wat we voor hen gaan doen is onder meer:

  • Het omzetten van maandrapportages van Excel naar PowerBI, plus borging en adoptie hiervan binnen de organisatie;
  • Workshop Business Intelligence & Data Science, voor ‘data driven decisions’;
  • Workshop digitale transformatie;
  • Begeleiding van een fusietraject;
  • Ondersteuning bij nieuw ICT-beleid en ICT-security. 

Wie onze klanten zijn?
Mooiland, Volkshuisvesting Arnhem, Zaamwonen, Woonlinie, Woonplus, Rochdale, HEEMwonen, Woonpunt, Woonbron en anderen. Een prachtig rijtje, vinden wij. Een rijtje met groeipotentie, voor hen en voor ons.

Meer weten over PWCo en wat we voor woningcorporaties kunnen betekenen?
Neem contact op via info@pwco.nl of bel naar 088 766 8444