Predictive Modeling: slim anticiperen heeft de toekomst

Predictive Modeling: slim anticiperen heeft de toekomst

Als er een kans is van 80% dat het gaat regenen volgens de buienradar, dan neem je waarschijnlijk een paraplu mee, niet? En wat zou je doen als je een woningcorporatie was en je kon op basis van ‘predictive modeling’ al prima aannames doen over de verwachte leegstandsduur van bepaalde woningen in een bepaalde wijk? Dan zou je daar waarschijnlijk meer van willen weten, vermoeden wij. In dat geval heeft PWCo interessant nieuws. Lees even mee.

Data Science heeft de toekomst en in het bedrijfsleven is het al steeds meer in gebruik. Corporaties hebben geen winstoogmerk en bekleden een sociale functie, maar zij dienen wel steeds meer verantwoording af te leggen aan huurders en de overheid. Hoe meer inzicht en controle over hun data zij hebben, hoe beter en efficiënter zij kunnen sturen. En daar zijn zowel huurders als overheid blij mee. Precies daarom is predictive modeling zo van belang.

In de Nederlandse huizenmarkt constateren we aan de ene kant structurele leegstand en de andere kant een tekort aan sociale huurwoningen. Diverse factoren hebben invloed op leegstand, denk aan het type woning ,de staat van onderhoud, de huurprijs, de buurt, kenmerken van de bewoners (gezinssamenstelling, leeftijd, enz.), aantal kamers, woonwaardering, etc. Deze gegevens zijn bruikbaar voor belangrijke inzichten en slimme interventies in uw verhuurmutatieproces. 

Voorspellen op basis van data

Predictive Modeling is het voorspellen van de mogelijke toekomstige situatie op basis van data. Die voorspelling wordt uitgevoerd met wiskundige formules en algebra. Het model ‘leert’ welke input van gegevens leidt tot welke output. Er worden technieken toegepast op data van nu en data van het verleden. Deze data wordt gebruikt om het model te trainen. Uit al die data komen patronen naar voren en op basis daarvan kan er dan weer business modeling plaatsvinden. Want als je met al die data en predictive modeling verschillende bedrijfsaspecten in kaart kunt brengen, kun je hier je operationele, organisatorische en financiële activiteiten op afstemmen. En dat is veel slimmer dan wat er tot op heden nog vaak gebeurt: conclusies verbinden aan historische gegevens en het eigen onderbuikgevoel. 

Laten we het even heel praktisch bekijken. Een woningcorporatie wil bijvoorbeeld graag de leegstandsduur voorspellen op basis van eenheden, of onderhoudskosten voorspellen op basis van huurdergegevens. We nemen weer even het voorbeeld van leegstand. Een wijkbeheerder kan op basis van zijn gevoel ervan uitgaan dat een pand lang leeg komt te staan en gaat zich vervolgens extra inspannen om dat te voorkomen of op te lossen. Daar gaat dan veel energie en tijd in zitten. Maar door middel van predictive modeling zoals PWCo die ontwikkeld heeft voor woningcorporaties, krijg je een inschatting tot maar liefst 80% zekerheid van hoe lang een pand leeg komt te staan. Dan weet je behoorlijk zeker waar je je energie aan moet besteden en waaraan niet. Dat is veel efficiënter. 

Het percentage van 80% is erg hoog om aannames op te kunnen doen. Want bij 80% kans op regen, neem je dus je paraplu mee. Maar tot nu toe was er nog geen goede ‘buienradar’ in de woningcorporatiemarkt. Nu biedt PWCo in deze markt voor het eerst predictive modeling aan met dat hoge percentage van 80%. Bovendien is het model zelflerend en wordt telkens opnieuw gevoed met nieuwe data. De marge kan dus nog verbeteren. En daarnaast heeft PWCo met Luc Wolfs, die ruim 30jaar ervaring heeft in de corporatiesector, heel veel kennis uit het specifieke vakgebied in huis. PWCo loopt voor op andere aanbieders die wel werken met data-analyse, maar nog niet met datavoorspellingen.

Data Scientists en vakkennis

Met de talentvolle Data Scientists én de vakkennis van Luc Wolfs in huis, staat PWCo klaar om woningcorporaties te laten profiteren van predictive modeling. Luc Wolfs ziet veel kansen voor woningcorporaties om beter voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in de markt. “Alsof je bij wijze van spreken een duurzaam huis bouwt. Data moet gaan leven, kan gaan leven. En die data wijzen de weg. Predictive modeling is voor een woningcorporatie meer dan alleen los zand.”

Meer weten? Neem contact op met Luc Wolfs van PWCo: L.wolfs@pwco.nl