Sociale Problematiek: negatieve invloed op huurderstevredenheid

Sociale Problematiek: negatieve invloed op huurderstevredenheid

Elke woningcorporatie streeft huurderstevredenheid na en stemt haar dienstverlening continu op de wensen af. De tevredenheid wordt mede bepaald door de sociale problematieken in de wijken. Heeft u inzicht in de mate van invloed van sociale problematiek op uw huurderstevredenheid?

De huurderstevredenheid wordt door verschillende factoren bepaald. Dit omvat onder andere de kwaliteit van de dienstverlening, het onderhoud aan de woning, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Gegevens over deze factoren worden over het algemeen opgeslagen in diverse systemen. Door middel van data analyse kunnen deze gegevens tot waardevolle informatie leiden. Naast bovengenoemde factoren is er in elke wijk ook sprake van sociale problematiek. Deze problematieken hebben uiteraard ook invloed op de tevredenheid.  Het in kaart brengen van deze factoren levert een woningcorporatie meer handvatten om haar imago te optimaliseren.

De sociale problematiek omvat veel indicatoren. Denk hierbij aan overlast, werkgelegenheid en bijvoorbeeld politiek. Aangezien deze onderdelen van invloed zijn op de huurderstevredenheid, is het van belang hier inzicht in te krijgen. Om inzicht hierin te verkrijgen, is het van belang om data te verzamelen. Een volgende stap in het traject om de sociale problematiek in kaart te brengen en te koppelen aan de huurderstevredenheid, is het analyseren van de beschikbare data. Hierdoor kunnen er verbanden worden geconstateerd waarop geanticipeerd kan worden. 

Een laatste stap in dit proces is het kunnen voorspellen van sociale problematiek, voordat het bestaat. Door het in kaart brengen van welke factoren van invloed zijn op de huurderstevredenheid en het daarnaast in kaart brengen van de belangrijkste indicatoren van sociale problematiek, is het mogelijk om een voorspelling te kunnen doen. Zodoende kan een woningcorporatie haar wijkbeheerders van de juiste tools voorzien om problemen te voorkomen. Hierdoor daalt de kans op imagoschade en ontruimingen van ontevreden huurders. 

Middels Predictive Modelling (voorspellingen op basis van data) worden verbanden gelegd en inzicht geleverd over mogelijke probleemsituaties. Hierdoor kan er preventief geopereerd worden, voordat problemen ontstaan. Door de inzet van deze nieuwe technologie kan de woningcorporatie haar tijd en energie besteden in hetgeen waarvoor zij bestaan; namelijk betaalbare sociale huisvesting organiseren voor haar tevreden huurders. 

PWCo heeft een team van data analisten en data scientists in haar team die uw corporatie graag op weg helpen om het beste uit uw data te halen. Een data driven corporatie is beter beschermd tegen mogelijke problemen en ontevredenheid en kan sneller inspelen op bedreigingen. 

 

Duurzaam bouwen: elke steen telt

Duurzaam bouwen: elke steen telt

Veel woningcorporaties hebben al ervaring met het combineren van duurzaamheid en betaalbaarheid, maar met circulariteit gebeurd er nog weinig. De meeste corporaties werken hard aan de CO2-reductie, maar lopen nog achter op het hergebruiken van materialen. Bij duurzaam bouwen gaat het om het ontwerpen en bouwen van gebouwen en bouwwerken met milieuvriendelijke producten. Hierdoor wordt het milieu minder belast. Een ander voordeel van duurzaam bouwen is de energiebesparing.  Uiteraard kan er ook geld bespaard worden door bepaalde materialen voor nieuwbouw te gebruiken, in plaats van te slopen. Minder gebruik van gas en elektriciteit scheelt ook in de energierekening. Het einddoel van deze trend is duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. Maar hoe pak je dit als corporatie aan?

Uiteraard begint dit hele proces met een ideaalbeeld; de strategie. Waar wil je naar toe. Vervolgens is het van belang om deze strategie te vertalen naar diverse doelen, welke naar de operatie vertaald worden. Uiteraard is het creëren van draagvlak hierbij van belang. Veel corporaties hebben deze strategie al opgesteld en zijn met diverse initiatieven begonnen om haar doelen te realiseren. Echter wordt hierbij nog niet altijd de technologie meegenomen.

Tegenwoordig is het mogelijk om de technologische ontwikkelingen zodoende in te zetten dat het de transitie naar circulair bouwen ondersteund. Er zijn diverse systemen en applicaties op de markt welke op basis van data de circulaire bouw kunnen bevorderen. Het in kaart brengen van de gebruikte materialen in gebouwen en daarnaast de nieuwe mogelijke toepassingen omschrijven, zorgt voor het behoud van grondstoffen. Hierdoor wordt er niet onnodig gesloopt en weggegooid waardoor er geld wordt bespaard en grondstoffen worden behouden. 

PWCo ondersteunt woningcorporaties om data driven te ondernemen. Zodoende wordt er minder tijd besteed aan het verzamelen en verwerken van data en kan de corporatie zich focussen op haar huurders en andere doelen. Ook op het gebied van duurzaamheid en circulariteit kan PWCo corporaties ondersteunen om middels data van strategie naar operatie te komen.