Rochdale: “Onze data begint te leven!”

Rochdale: “Onze data begint te leven!”

Rochdale werkt sinds november 2017 samen met PWCo aan het verbeteren en ontwikkelen van de managementinformatie.
We praten met Nico Overdevest (lid RvB Rochdale), Peter Gispen (Manager Financiën Rochdale) en Luc Wolfs (Managing Partner PWCo).

Tijdens de implementatie van Tobias AX in 2016 ontstond behoefte om de managementinformatie met deze nieuwe ERP oplossing goed op te zetten. Hiermee kan operationele informatie goed worden ontsloten, maar voor de tactische en strategische informatie zijn andere oplossingen nodig. Rochdale heeft hiervoor de ondersteuning van PWCo ingeroepen, een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Kenmerkend van PWCo is dat zij verbinding legt met business, IT én control. Daardoor ‘leeft’ data bij Rochdale. Wolfs: “Wij hebben een 14-tal dashboards gemaakt samen met de medewerkers van Rochdale, het zijn hun dashboards, niet de onze(!)”. Gispen: “Onze managementinformatie maakt nu de stap naar het automatisch genereren van rapportages. Rochdale kent vanaf 2019 een tertiale rapportage, maar wil maandelijks snel geïnformeerd worden over de belangrijkste speerpunten. Onze afdeling Financiën maakt de opzet van deze rapportages en nu is er een consistent geheel van indicatoren om onze strategische en tactische informatie eenduidig te volgen. PWCo heeft een app (de Rap|p) ontwikkeld die informatie registreert die niet uit onze primaire systemen komen. De app en de indicatoren zijn nu een integraal onderdeel van onze dashboards. Wij maken straks geen gebruik van Excel. Alle indicatoren komen dus uit ons managementinformatiesysteem en worden automatisch samengevoegd tot een kant en klare rapportage. Dat gaat ons veel tijd en werk schelen”.

Rochdale is ook bezig met het ontsluiten van externe databronnen. Overdevest: “Hiermee maken we een begin met ‘Big Data’. PWCo ontsluit nu al data van o.a. opendata.amsterdam.nl, KWH, woningnet, telefooncentrale en ons MJO”. Gispen: “Deze informatie wordt samengevoegd met data uit Tobias/AX waarmee een volledig geïntegreerde informatievoorziening ontstaat en snel analyses kunnen worden gemaakt. Geen losse dashboards per softwareleverancier, maar één geheel bestaande uit verschillende bronnen.”

Overdevest: “Onze afdeling D&I zet met onze businesscontrollers de komende periode in op het toepassen van data-analyse met specifieke tools. De randoovrwaarde voor het maken van analyses hebben wij met ons managementinformatiesysteem in QlikView gecreëerd. Wij blijven hierbij gebruik maken van ons datawarehouse dat als single point of truth fungeert.

Rochdale wil medewerkers in staat stellen BI te benutten voor dagelijkse werkzaamheden. Daarom is gekozen om naast QlikView Power BI in te zetten als self-service-BI. Overdevest: “QlikView blijft onze oplossing voor de managementinformatie. Vaak gebruikt met Excel. Dit is nagenoeg uitgebannen wat betreft de managementinformatie, maar Rochdale wil ook het reguliere gebruik terugdringen en ziet Power BI als vervangen om snel een overzichtelijke analyse te maken.”

PWCo constateert in de markt dat veel corporaties worstelen met het effectief en efficiënt opleveren van hun periodieke rapportages. Er gaat teveel tijd verloren aan het verzamelen van de data, maken van grafieken, samenstellen van de rapportage en het achterhalen van de toelichtingen op de cijfers. Daarnaast worden nog veel Excels bijgehouden met cijfers die niet uit de primaire systemen komen maar waar wel over wordt gerapporteerd. Wilt u net als Rochdale dat uw data gaat leven? Neem dan vrijblijvend contact op met PWCo en ontdek de mogelijkheden!

Predictive modelling

Predictive modelling

Predictive Modelling
In de Nederlandse huizenmarkt is er sprake van een structurele leegstand, en is er ook een tekort aan sociale huurwoningen. Leegstand heeft zowel sociale als financiële gevolgen op het rendement van uw bezit. Om die reden is een onderzoek naar mogelijke oorzaken en factoren in mutaties en leegstand van toegevoegde waarde voor woningcorporaties.

Een werkstudent van PWCo en Maastricht University voeren samen een onderzoek op het gebied van Data Science uit. Het doel bij dit onderzoek is om de oorzaken en factoren van leegstand te identificeren, en met behulp van deze factoren een model te ontwikkelen om voorspellingen kunnen maken ten aanzien van mutaties en de duur van eventuele leegstand. 

Met gebruik van object gerelateerde data, m.a.w. informatie over de kenmerken van de objecten (wws-punten, type etc.), de huidige status van de objecten (woz-waarde, conditiescore, huur, etc.), geanonimiseerde informatie over de bewoners (gezinssamenstelling, leeftijd, etc.) en de historie van de leegstand, kan een voorspelling gemaakt worden over de te verwachten leegstand in de komende tijd. 

Luc Linders: “Momenteel volg ik een internship bij PWCo in het kader van de master Data Science for Decision Making aan Maastricht University. Mijn onderzoek heeft als doelstelling om mutaties c.q. leegstand te voorspellen in het woningbezit van corporaties met gebruik van historische data.
Ik onderzoek de drie Maastrichtse corporaties: Servatius, Woonpunt en Maasvallei en daarnaast Thuis in Limburg. Op basis van de gegevens van deze corporaties is het doel om een algoritme te maken voor het voorspellen van de leegstand.

Deze voorspellingen maak ik met gebruik van Data Mining en Machine Learning technieken. Voorbeelden van mogelijke uitkomsten zijn de voorspelling van de duur van leegstand en de procentuele kans op een mutatie aan de hand van een aantal “key-indicatoren”.


PWCo heeft nauwe samenwerkingsverbanden met scholen en universiteiten en streeft hiermee maatschappelijk en sociaal toegevoegde waarde na.