Woonpunt digitaliseert met PWCo

Woonpunt digitaliseert met PWCo

Woonpunt heeft in september 2018 besloten de managementinformatie te gaan digitaliseren. Aanleiding hiervoor is het willen terugdringen van de foutgevoeligheid, het sneller kunnen anticiperen op de juiste informatie en het verminderen van het papiergebruik. Om dit project succesvol af te ronden schakelde Woonpunt ondersteuning van PWCo in. We spraken met Baktash Olomi, Business Controller & Projectleider BI bij Woonpunt.

Hoe is Woonpunt in contact gekomen met PWCo? Baktash: “Zodra er bij een project sprake is van benodigde ondersteuning, wordt het netwerk ingezet. Ik ken PWCo en Luc Wolfs vanuit het verleden. Het contact is altijd goed geweest. Het is logisch dat je het netwerk gebruikt om de juiste ondersteuning te vinden. PWCo was de juiste keuze. Normaal wordt er vaak ja geknikt om de opdracht te verkrijgen. Persoonlijk vind ik het fijner als er ook duidelijk wordt gezegd waarom iets beter niet kan worden gedaan. Je komt dit zelden tegen en zeker binnen de ICT wereld, PWCo focust zich op de klant en zet zich in om precies te leveren waar de klant behoefte aan heeft.”

Woonpunt PWCo digitalisering digitaliseren managementinformatie Business intelligence Luc Wolfs Baktash Olomi Ruud van Cruchten

“Geen Ferrari, maar een Volkswagen”
Baktash: “Als opdrachtgever willen we vaak alle toeters en bellen erop, een Ferrari. PWCo is vanaf begin continu duidelijk geweest met wat wel kan en wat niet kan. We kozen uiteindelijk voor een Volkswagen. Ze hebben goed geluisterd naar ons en wij naar hun. Voor elke uitdaging is een passende oplossing geboden.”

Samenstelling projectteam
De samenstelling van het projectteam bestaat uit drie medewerkers van Woonpunt en twee medewerkers van PWCo. Daarnaast is het MT van Woonpunt projecteigenaar en heeft Luc Wolfs een adviserende rol. De samenwerking tussen beide partijen is zeer soepel verlopen, aangezien iedereen hetzelfde doel voor ogen hield.

Baktash: “Gedurende het project is samenwerken en communicatie cruciaal. Een duidelijke rolverdeling is vereist en gemaakt. Zodoende is iedereen op de hoogte van de verantwoordelijkheden en taken. Dit is aan de voorkant duidelijk afgesproken. Daarnaast probeer ik het klimaat van één team te creëren, waarbinnen iedereen elkaar kan en mag bekritiseren. Dat is denk ik ook de reden dat het hier goed loopt binnen het team”.

(v.l.n.r. Baktash Olomi, Annelies Lamboo, Canio Carrus (PWCo), Ruud van Cruchten (PWCo), Mando Beckers, Chris van Lumig)

Samenwerking PWCo
Op de vraag hoe Baktash het samenwerken met PWCo heeft ervaren, antwoordde hij enthousiast: “Iedereen wordt er bij betrokken. Luc heeft vooral de juiste kennis en ervaring door zijn corporatieachtergrond. Ruud vraagt constant door en blijft adviseren, hij is dus niet alleen bezig met maken. Canio is zeer innovatief en heeft heel wat moois voor ons neergezet. Woonpunt zocht een nieuwe stijl van dashboarding, meer speels en meer parameters. Er zijn tig van dashboards aangeleverd waar direct mee wordt gewerkt.”

Volgende fase
Over de toekomstige samenwerking tussen Woonpunt en PWCo bestonden geen twijfels volgens Baktash. “In 2019 gaan we fase drie in, samen met PWCo. We zijn zeer tevreden met iedereen. We zullen PWCo ook zeker betrekken omtrent de nieuwste ontwikkelingen en hoe wij dit het beste kunnen oppakken.”

Over Woonpunt
Woonpunt biedt betaalbaar en prettig wonen aan middels ruim 18.000 woningen in Zuid-Limburg. Woonpunt focust zich al honderd jaar op huurderstevredenheid op alle fronten. Ze betrekken de huurders actief bij het beleid en bij het zorgen voor een prettige woonomgeving. Ze zoeken actief de samenwerking op met andere maatschappelijke partners. Bezuinigingen en veranderende wet- en regelgeving vragen erom samen tot creatieve oplossingen te komen. Boven de prioriteiten voor de komende jaren staan twee thema’s: leefbaarheid en dienstverlening.