Inspireren en uitdagen

De vakanties zijn begonnen. Graag blikken we even terug op het afgelopen studiejaar, waarin net als in voorgaande jaren weer een grote groep stagiaires zich op een uitgebreid scala aan onderwerpen heeft gestort. Ponthus, FBBasic en Mediatastisch, met al hun samenwerkingsverbanden, dagen elk semester nieuwe stagiaires en afstudeerders, -WO, HBO en MBO- uit om onderwerpen uit te diepen en te ontwikkelen. Dat gebeurt allemaal aan onze (Circularity) Campus in Sittard. Creëren van innovatie en werkgelegenheid is hierbij de leidraad. Jonge mensen en ervaren rotten nieuwsgierig maken, uitdagen en verder helpen in de ontwikkeling!

Een greep uit de onderwerpen die het afgelopen studiejaar door zo’n 18 studenten zijn uitgewerkt (vijf van hen waren afstudeerders).

Op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid is een E-Learning tool ontwikkeld en inmiddels in gebruik bij klanten. Voor onze applicaties ter ondersteuning van de circulaire economie zijn nieuwe (business)concepten, maar ook nieuwe en aanvullende software ontwikkeld zoals C_passport®, C_bank en C_reverse, producten van ons dochterbedrijf Cirmar.

Tal van dashboard tools zijn bedacht en doorontwikkeld, voor de vastgoedmarkt, voor Duurzame Inzetbaarheid (SID), maar ook voor de koppeling van duurzaamheids-KPI’s aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (C_dashboard®), inclusief de praktische toepassing bij klanten.

Een groep studenten heeft zich mogen uitleven op een aantal bijzondere website uitdagingen. Zo hebben zij voor verschillende klanten uiteenlopende websites en webshops met diverse functionaliteiten gecreëerd en is er tot slot een site voor vraag en aanbod van ICT-projecten in ontwikkeling.

Een ander team heeft een prototype van een Blockchain voor de identificatie van herwonnen grondstoffen ontwikkeld. Daarnaast is er ook een business case uitgewerkt voor het herwinnen van textielvezels voor een vervolgtoepassing in plaatmateriaal.

Uiteraard is er tegelijkertijd gewerkt aan de fundamenten van de organisaties, zoals diverse informatieanalyses, inweven van GDPR en het inregelen en borgen van internal control voor de dashboards.

Romy heeft gewerkt aan het inzichtelijk maken en verankeren van bedrijfs- en informatieprocessen van de klant, als basis om tot verdere stappen te komen. Zij is inmiddels ons team komen versterken.

“Ponthus daagt je uit om het beste uit jezelf te halen en daarnaast het beste resultaat voor de klant te realiseren” – Romy Posthuma

Marko heeft de implementatie van een E-Learning tool succesvol bij een klant geïmplementeerd en is ook toegetreden tot het team.

“Bij Ponthus kies je zelf een passende stageopdracht bij een klant. Zo leer je de praktijk pas écht kennen” – Marko Pavic

We blikken terug op een fantastische samenwerking met onze opleidingspartners en zien uit naar het komend studiejaar wanneer wederom 9 stagiaires staan te popelen om te mogen starten.

Voor iedereen die heeft bijgedragen aan al deze successen een fantastische zomervakantie toegewenst! Daarnaast wensen wij onze studenten veel succes bij het vervolg van de studies of het starten met een baan. We zijn trots om te mogen aankondigen dat we vijf van deze studenten mogen verwelkomen als collega’s! Zo geven we inhoud aan onze leidraad: het creëren van innovatie en werkgelegenheid!

CorporatiePlein 27-09

CorporatiePlein 27-09

Op donderdag 27 september viert CorporatiePlein alweer haar achtste verjaardag.
De bedrijfsvoering, ICT en innovatiebeurs voor woningcorporaties heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot hèt kennisevenement voor corporatieprofessionals.
Het thema van dit jaar: Bedrijfsvoering van de toekomst.

Ook PWCo is dit jaar met een stand aanwezig.
PWCo creëert inzicht en zodoende waarde voor woningcorporaties door het aanbieden van haar consultancy en dashboardoplossingen.
Hierbij is de strategie van de klant het vertrekpunt en worden de wensen van de klant gerealiseerd middels maatwerk.
PWCo draagt bij aan een betrouwbare, eenduidige informatievoorziening waardoor alle organisatielagen de juiste management- en stuurinformatie realtime ter beschikking hebben.
Hierdoor krijgt u het integrale inzicht dat de voorspelbaarheid van de benutting van uw assets vergroot.
Meer informatie over de dashboardoplossingen vindt u HIER.

Tijdens het CorporatiePlein zal PWCo verschillende Kennissessies verzorgen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in de vastgoedsector.
Zo zal er tijd worden besteed aan wat er daadwerkelijk nodig is om met Power BI aan de slag te kunnen gaan.
Daarnaast wordt bewezen hoe het Skills Intelligence Dashboard HR kan ondersteunen bij reorganisaties en fusies.
Vervolgens wordt aangetoond wat de toegevoegde waarde van Process Mining binnen woningcorporaties is.
Tot slot wordt de link tussen informatie en communicatie toegelicht en wat voor invloed dit heeft op crisiscommunicatie en reputatie.