Ponthus Wolfs Consultancy (PWCo) is al enkele jaren actief in de woningcorporatiemarkt en streeft ernaar om dé Business Intelligence partner te zijn voor alle woningcorporaties in Nederland. PWCo heeft in deze jaren vele relaties opgebouwd en daarnaast bekende woningcorporaties aan haar klantenportfolio mogen toevoegen. Om deze relaties en klanten te bedanken voor de samenwerking en mogelijk nieuwe samenwerkingen te creëren, heeft er op 12 juni een eerste Relatiedag plaatsgevonden.

De locatie van het evenement was de Koninklijke Industrieele Groote Club, dé sociëteit en businessclub van Amsterdam. In dit prachtige pand werden door een drietal sprekers uit het werkveld, interessante en actuele onderwerpen toegelicht aan de relaties van PWCo.

De Relatiedag stond in het teken van Business Intelligence en hoe dit tot toegevoegde waarde leidt bij woningcorporaties. Allereerst vertelde prof. dr. Toni Sfirtsis over de duidelijke verandering binnen bedrijven op het gebied van data en hoe dit binnen organisaties succesvol ingezet kan worden. Hoe wordt een organisatie ‘Data Driven’ en waarom is dit van belang.

Vervolgens sprak Koen van Tankeren, Directeur Strategie en Advies bij Sabel Communicatie, over hoe een sterke informatiepositie zelfs proactief benut kan worden vanuit het oogpunt van reputatie en om te gebruiken voor verantwoordingsvragen. Zo werden onderwerpen als crisiscommunicatie en imago besproken en hoe actuele en correcte informatie hier een cruciale rol in speelt.

Tot slot vertelde Peter Gispen, Manager Planning & Control van woningcorporatie Rochdale, over de toegevoegde waarde die Business Intelligence heeft geleverd. Hierbij was het van belang om nauw samen te werken. De inzichten die afkomstig waren uit de samenwerking leidde tot nieuwe vragen en wensen omtrent informatievoorziening. Het traject is een continu proces van ontdekken en aanpakken.

Na het interessante programma werd er een rondleiding verzorgd door de directeur van de Koninklijke Industrieele Groote Club. Hierbij werden alle klassieke zalen bezocht en werd van verleden tot toekomst gesproken over dit historische, monumentale pand omgeven door rijke kunst en cultuur.

Het evenement werd afgesloten met een netwerkborrel waar de bezoekers nieuwe relaties zijn aangegaan.

PWCo kijkt zeer positief terug op deze eerste geslaagde Relatiedag.
We willen alle relaties bedanken voor het bezoek en gaan in de toekomst nog meer succesvolle evenementen organiseren.