Workshop Thuis in Limburg

Workshop Thuis in Limburg

Op 25 januari heeft Ponthus Wolfs Consultancy (PWCo) een workshop verzorgd voor de 13 woningcorporaties die zijn aangesloten bij Thuis in Limburg (TiL). Voorafgaand aan de workshop heeft PWCo in samenwerking met TiL een enquête opgesteld om inzicht te krijgen in de wensen omtrent de managementinformatie en de beschikbare -tools vanuit TiL.

Na het verzamelen van de enquêtes en de analyse hiervan kon er snel geconcludeerd worden dat er voornamelijk overeenkomsten waren tussen de meningen van de respondenten.

Jan Kerckhoffs (TiL) opende de workshop met een kort voorwoord. Vervolgens presenteerde Luc Wolfs (PWCo) de resultaten afkomstig van de enquête en schetste hiermee de huidige en gewenste situatie omtrent de managementinformatie en de beschikbare managementinformatietools vanuit TiL.

Frank Defesche (PWCo) heeft vervolgens het gehele proces doorlopen met als doel om eenduidigheid te realiseren omtrent de verschillende begrippen. Middels anti-stressballen konden de deelnemers hun mening geven, wat voor leuke interactie zorgde tijdens de workshop.

Vervolgens werden de deelnemers ingedeeld in drie verschillende groepen. In deze groepen zijn per processtap KPI’s in kaart gebracht. Zodoende ontstond er een totaalbeeld van het gehele proces, de bijbehorende KPI’s en de gewenste gegevens tijdens de verschillende stappen in het proces.

Door de uitkomsten van de eerste workshop kunnen er concrete stappen genomen worden om binnen vier weken duidelijke verbeteringen te delen met de betrokkenen tijdens de tweede gezamenlijke workshop.

TiL kan middels de resultaten van dit onderzoek haar dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de aangesloten woningcorporaties.

PWCo kijkt uit naar de volgende geplande workshop bij Thuis in Limburg. Heeft u ook interesse om kennis te maken met onze workshops over KPI’s? Neem dan contact met ons op!