In augustus zijn Ponthus Wolfs Consultancy (PWCo) en Rochdale een traject aangegaan om samen de huidige BI-omgeving van Rochdale verder te optimaliseren. In de afgelopen twee maanden is de samenwerking uitermate goed bevallen door beide partijen. Dinsdag 23 november werd de samenwerking bezegeld.

Om de beoogde resultaten van Rochdale te realiseren is bovenstaande stuurgroep opgericht. Van links naar rechts: Richard de Wilde (ICT Rochdale), Nico Overdevest (RvB Rochdale), Luc Wolfs (PWCo) en Peter Gispen (Planning & Control Rochdale).

Luc Wolfs is namens PWCo projectleider ‘Management Informatie Qlikview’. De komende maanden zal hij samen met een team van Rochdale en PWCo medewerkers werken aan een éénduidige informatievoorziening. Op basis van gevalideerde data die Rochdale in staat stelt sturing te geven aan en verantwoording te geven over haar activiteiten.

PWCo kijkt uit naar de verdere intensieve samenwerking met Rochdale en het succesvol afronden van dit project.

PWCo streeft ernaar dé partner te zijn gericht op bedrijfsoplossingen voor woningcorporaties op het gebied van Business Intelligence en Information Technology.