PWCo en Rochdale kiezen voor samenwerking!

PWCo en Rochdale kiezen voor samenwerking!

In augustus zijn Ponthus Wolfs Consultancy (PWCo) en Rochdale een traject aangegaan om samen de huidige BI-omgeving van Rochdale verder te optimaliseren. In de afgelopen twee maanden is de samenwerking uitermate goed bevallen door beide partijen. Dinsdag 23 november werd de samenwerking bezegeld.

Om de beoogde resultaten van Rochdale te realiseren is bovenstaande stuurgroep opgericht. Van links naar rechts: Richard de Wilde (ICT Rochdale), Nico Overdevest (RvB Rochdale), Luc Wolfs (PWCo) en Peter Gispen (Planning & Control Rochdale).

Luc Wolfs is namens PWCo projectleider ‘Management Informatie Qlikview’. De komende maanden zal hij samen met een team van Rochdale en PWCo medewerkers werken aan een éénduidige informatievoorziening. Op basis van gevalideerde data die Rochdale in staat stelt sturing te geven aan en verantwoording te geven over haar activiteiten.

PWCo kijkt uit naar de verdere intensieve samenwerking met Rochdale en het succesvol afronden van dit project.

PWCo streeft ernaar dé partner te zijn gericht op bedrijfsoplossingen voor woningcorporaties op het gebied van Business Intelligence en Information Technology.

Woonlinie over de voordelen van de juiste verbindende adviseur

Woonlinie over de voordelen van de juiste verbindende adviseur

Woonlinie heeft in 2014 een heroverweging gemaakt in het ERP-systeem. Hierbij was het voor Woonlinie van belang om passende begeleiding te ontvangen, om het beoogde resultaat te realiseren. Na een drietal presentaties van consultancybureaus was de keuze snel gemaakt. We spraken met Peter van den Heuvel, directeur-bestuurder bij Woonlinie te Zaltbommel, over de toegevoegde waarde van Luc Wolfs tijdens deze periode.

In september 2014 ging Luc Wolfs van start bij Woonlinie om ondersteuning te bieden bij de heroverweging van het toenmalige ERP-systeem. Luc is de managing partner van PWCo en opereerde vanuit zijn bedrijf Wolfs Management Consultancy als adviseur bij Woonlinie. Zijn taken waren het analyseren van de aanbieders, functioneren als verbindende rol tussen de verschillende partijen, motiveren van de medewerkers en het succesvol afronden van het project door het nieuwe gekozen ERP te implementeren vanuit de rol van projectleider.

“Competent, aimabel en verbindend”

Vanaf de eerste presentatie was het beeld over Luc positief. Alles wat werd gepresenteerd was duidelijk en werd goed ontvangen. Peter van den Heuvel: “Al snel werd duidelijk dat hij de juiste competenties en kennis had. Dat is natuurlijk van belang.” Naast het expertiseniveau heeft hij ook bewezen dat hij past binnen de organisatie. Van den Heuvel: “Luc is een prettig persoon met een goede verbindende houding. Deze actieve verbindende rol en integrale benadering vind ik tijdens dit soort projecten van enorm belang. Vooral als er verschillende stakeholders zijn.”

Ook op het gebied van communicatie is van den Heuvel te spreken over Luc: “Ik vind Luc communicatief zeer sterk. Hij is goed in staat om complexe materie toch terug te brengen naar een bepaalde eenvoud. Daarnaast heeft hij een goed inlevingsvermogen. Hij opereert snel, zakelijk en to-the-point.”

Woonlinie vindt het van belang dat iedereen de juiste informatie ter beschikking heeft. Dit kan het beste gerealiseerd worden door een integrale benadering. “Daar heeft hij goed de aandacht voor en dat pakt hij goed op. Dit past dan ook binnen onze cultuur. Wij zijn zelf een hele informele organisatie waarbij we verwachten dat de collega’s elkaar voorzien van goede feedback. Zodoende kan de ander ook excellent presteren. Hiervoor is het van belang dat je de verzamelde informatie deelt met de ander en andersom.”

Bij elk project is het van belang om helder in kaart te brengen wat het gewenste resultaat is en hoe dit resultaat met een goede start gerealiseerd kan worden. Van den Heuvel: “Een goed begin is niet het halve werk, maar misschien zelfs driekwart. Luc ziet snel welke knelpunten ontstaan of dreigen te ontstaan. Hij zorgt vervolgens dat voldoende tijd wordt genomen om het op de juiste manier te adresseren.”

Samenwerking tijdens project

Luc heeft in de verschillende fases die zijn doorlopen tijdens dit project een stimulerende rol weten te vervullen. Van den Heuvel: “Hij laat zien dat hij begaan is met het bedrijf waarvoor hij ondersteuning biedt. Als dingen niet goed gaan of niet hetgeen oplevert wat beloofd is, dan is hij ook niet de minste om het op te nemen voor het bedrijf richting de leverancier.”

Toch is het bij elkaar brengen van de vele verschillende mensen tijdens dit soort projecten een van de belangrijkste krachten. Er is sprake van een intensief traject, waar veel mensen bij betrokken zijn. “Ook hier heeft Luc een stimulerende rol in bekleedt. Hij betrekt alle medewerkers goed bij het project en houdt iedereen gemotiveerd.”

Luc Wolfs – Managing Partner PWCo

Gerealiseerde resultaten

In corporatieland zijn een stuk of vijf vaste leveranciers van primaire systemen. “We hebben hier goed naar gekeken en Luc heeft analyses gemaakt van de verschillende aanbieders. De beoogde resultaten heeft hij continu op het netvlies gehouden. Niet alleen bij de leveranciers, maar ook bij ons” aldus van den Heuvel.

Middels terugkoppelingen en samenvattingen heeft Luc strakke communicatie gevoerd met de projectleden. In combinatie met zijn expertise die hij bij andere corporaties heeft opgedaan en de kennis en contacten met de leveranciers heeft hij een belangrijke bijdrage aan het resultaat geleverd.

Van den Heuvel: “Je kunt bij elke aanbieder gaan nakijken, maar het zal nooit 100% zijn. Je moet altijd op bepaalde onderdelen wat laten liggen. Luc heeft hier ook een belangrijke bijdrage in geleverd om het team weer in het spoort te zetten.”

Tijdens dit soort trajecten is altijd sprake van een flinke investering. Vandaar dat van tevoren goed moet worden nagedacht. “Die afweging aan de voorkant moet gewoon goed gemaakt worden. Financieel betekend het namelijk nogal wat.”

Een investering wordt gemaakt om een beoogd resultaat op te leveren. Voor Woonlinie was dit resultaat snel waarneembaar, aldus van den Heuvel. “We zien dat we efficiënter opereren, namelijk sneller, klantvriendelijke en actiever. Dit zijn al positieve opbrengsten. We wisten van tevoren waar we aan begonnen inclusief de financiële implicaties. Dit hebben we redelijk binnen de gestelde grenzen kunnen houden.”

Toekomstperspectief

Woonlinie heeft in principe een kern van vaste medewerkers. Om deze medewerkers zit een flexibele schil op verschillende terreinen. De gedachte achter deze flexibele schil is het in huis halen van expertise voor bepaalde projecten. “Luc is voor ons ook iemand die zich in die flexibele schil bevindt. Dat is voor ons heel fijn, want hij kent de organisatie en de mensen goed. Zodoende kan hij de materie die bij ons speelt zichzelf snel eigen maken. Daarom zouden we niet al te veel moeite willen doen om anderen te benaderen om dit onderdeel op te pakken. Dit gaat gewoon heel goed en naar grote mate van tevredenheid”, aldus van den Heuvel.

Ook na het project is Luc blijvend verbonden aan Woonlinie als adviseur. “Dat is tot op het moment van vandaag goed bevallen. Ik zou hem zeker aanbevelen bij andere bedrijven en dat heb ik al gedaan bij bedrijven die in soortgelijke processen zitten.”

Van den Heuvel voegt er aan toe: “We werken nog steeds samen dus dat zegt genoeg. Het lijkt me redelijk zeker dat als zich iets voordoet waarvan wij verwachten dat Luc ons kan helpen, we contact zullen opnemen.

Over Woonlinie
Woonlinie is een deskundige organisatie met persoonlijk betrokken werknemers, die in al haar denken en doen klant-, markt- en maatschappijgericht is. Woonlinie onderscheidt zich in haar specialisme in wonen en voegt altijd waarde toe. Zo bindt en verbindt zij op vanzelfsprekende wijze doelgroepen en partners.

Woonlinie draagt bij aan bloeiende woonkernen en buurten met een eigen karakter en een gevarieerd aanbod aan woningen en voorzieningen. Als netwerkorganisatie werkt ze samen met andere partijen aan een omgeving waarin mensen zich prettig en veilig voelen, kunnen groeien en waaraan zij zelf een waardevolle bijdrage leveren. Woonlinie is actief in 17 dorpskernen, verdeeld over de gemeenten Zaltbommel, Woudrichem, Werkendam en Aalburg.