HEEMwonen dankzij Ponthus Wolfs Consultancy volledig inzicht in ketenproces!

HEEMwonen dankzij Ponthus Wolfs Consultancy volledig inzicht in ketenproces!

HEEMWonen heeft in 2016 een nieuw ERP geïmplementeerd van Cegeka-DSA. Na aanleiding van de eerdere goede ervaringen met Ponthus Wolfs Consultancy (PWCo) besloot HEEMWonen ook dit project samen met PWCo tot een goed einde te brengen. Een belangrijke rol in dit project was weggelegd voor onze senior consultant Frank Defesche. We spraken met Rob van Rhee, teamleider I&A bij HEEMWonen, over de toegevoegde waarde van Frank tijdens deze periode.

In augustus 2016 ging Defesche van start bij HEEMWonen om ondersteuning te bieden bij de implementatie van het nieuwe ERP-systeem. Met name de conversiebegeleiding en de coördinatie van opleidingen waren zijn verantwoordelijkheid. Op 1 januari 2017 is HEEMWonen live gegaan met het Empire van Cegeka-DSA.

De rol van onze specialist

Frank is bezig geweest met de implementatie van het nieuwe ERP-systeem. Daarbij pakte hij diverse rollen op, maar met name de coördinatie van de conversie trok hij naar zich toe.

“Frank heeft zichzelf steeds meer zichtbaar gemaakt tijdens dit project. Dat liep van het verzorgen van trainingen voor de projectleden tot aanspreekpunt zijn voor de externe leverancier van het ERP-systeem. Frank kan veel taken aan en deelt graag zijn kennis met het team. Tijdens het hele project werd Frank steeds meer zichtbaar als dé senior consultant die van aanpakken houdt. Frank is zeer veelzijdig. Deze veelzijdigheid zorgde ervoor dat er bij HEEMWonen tijdens onvoorziene omstandigheden goed gehandeld kon worden. “Door het uitvallen van een projectmedewerker leken we voor een uitdaging te staan. Frank speelde hier uitstekend op in, door niet alleen het deelproject te coördineren, maar ook door actief mee te doen in het opzetten en controleren van de conversieresultaten.” Na de implementatie is Frank voornamelijk bezig geweest met de begeleiding in het gebruik van het ERP. Ook hier heeft hij zijn veelzijdigheid bewezen.

Realiseren van het gewenste resultaat

Behalve het feit dat Frank zijn veelzijdigheid heeft getoond aan HEEMWonen, is van Rhee ook te spreken over zijn kwaliteiten om de juiste kennis te verzamelen en toe te passen. “Frank heeft laten zien dat hij deze complexe materie goed doorziet en snel doorgrondt. Hij heeft daardoor een goed beeld kunnen geven over de conversieresultaten die we mochten verwachten. Frank is niet alleen veelzijdig, maar kan ook op de juiste onderdelen de diepte in. Hier hebben we dan ook nadrukkelijk profijt van gehad. Frank pakt dingen gewoon goed op, samen met de kerngebruikers en de eindgebruikers. Bovendien is hij geduldig en neemt hij de mensen mee in het plan naar iets nieuws.” Dit heeft ervoor gezorgd dat de gewenste resultaten zijn gerealiseerd.

Eind december was de einddatum van het project. Frank heeft in hoge mate bijgedragen aan het succesvol afronden van het project. “Op een gegeven moment is de inzet van Frank afgebouwd. Dan blijft altijd een stukje overdracht over. Ook dit heeft Frank op zich genomen.”

Juiste persoon, juiste moment, juiste plek

Tijdens het hele project zijn zo’n 20 mensen actief geweest. In het begin van het project was Frank twee dagen per week aanwezig. “Dit werd al snel opgeschaald naar vier dagen in de week. Erg prettig hoe flexibel daarin is gehandeld.” Ook over Franks samenwerkingsvaardigheden is Van Rhee te spreken: “Op het gebied van communicatie en initiatief nemen: in één woord goed. Diverse collega’s vinden het spijtig dat hij niet meer aanwezig is binnen HEEMWonen.” Frank zorgde er ook voor dat hij goed in de cultuur van HEEMWonen paste. “We zijn gewoon heel tevreden over hem. De samenwerking was zeer goed en prettig, we hebben elkaar goed bij de les gehouden. Ik ben kortom zeer tevreden over de bijdrage van Frank aan het project.” Op de vraag of Van Rhee opnieuw met Frank zou willen samenwerken is het antwoord dan ook helder: “Ja. Frank is een zeer veelzijdige consultant, door zijn kennis en ervaring. Hierdoor is hij aan te bevelen voor soortgelijke bedrijven, maar ook organisaties die in andere branches actief zijn.”

Positief over de samenwerking en de toekomst

De samenwerking tussen HEEMWonen en Frank Defesche hebben beide partijen als positief ervaren. Daardoor is de relatie in het afgelopen jaar sterk gegroeid. Niet voor niets wil PWCo in de toekomst HEEMWonen waar mogelijk blijven ondersteunen.

Over HEEMWonen

HEEMWonen is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van Woonmaatschappij Hestia Groep, Woningstichting Ubach over Worms en Woningstichting Land van Rode. HEEMWonen streeft ernaar om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen in Landgraaf en Kerkrade. Samen met haar huurders en partners maakt HEEMWonen het verschil als het om samenleven gaat.