4 juli 2017

SKILL INTELLIGENCE DASHBOARD (SID)

Een overzicht van uw medewerkers’ vaardigheden


Weet u eigenlijk wel over welke competenties uw medewerkers beschikken?

In één oogopslag competenties checken


Waarmee kunt u uw medewerkers ondersteunen en laten excelleren?

Per individuele medewerker zijn of haar scores in beeld


Erg gemakkelijk bij de jaarlijkse prestatiebeoordeling