4 juli 2017

PRESTATIEDASHBOARD

Een overzicht van alle huuropzeggingen en verhuringen


Veel informatie overzichtelijk bij elkaar. Welke conclusies trekt u hieruit?

Een overzicht van uw complexmutatieregister


Hoeveel Verhuurbare Eenheden (VHE’s) bezit u nu daadwerkelijk?

Een overzicht van uw huurderving


Nettohuur, brutohuur, Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) – woningen en niet-DAEB woningen: alles is met één klik zichtbaar.