4 juli 2017

KETENDASHBOARD

Een overzicht van uw onderhoudsbegroting


Hoeveel tijd kost het u nu om deze informatie te genereren?

Analyses en voorspellingen


Maandelijks kunt u volgen of u nog op koers zit en inschatten wat de toekomst u mogelijk brengt

Gezamenlijke bronnen gecombineerd


Het betreft hier de Enterprise Resource Planning (ERP) van een corporatie en data van ketenpartners