4 juli 2017

CORPORATIEDASHBOARD

Algemene gegevens van Verhuurbare Eenheden (VHE’s)


Weet u hoeveel VHE’s u daadwerkelijk in exploitatie heeft?

What-if scenario op basis van streefhuurpercentage


Berekent uw mogelijke kasstromen. Weet u eigenlijk hoe groot uw marges zijn?

Jaarverslaginformatie is direct beschikbaar


Hoe lang bent u nu bezig met het verzamelen van deze gegevens?